Tullverket

Beslagsstatistik

Tullverket redovisar vid varje helår statistik över olika genomförda kontroller, beslagtagna varor som till exempel narkotika, alkohol, tobak, dopingsmedel och skjutvapen och omhändertaganden av till exempel alkohol, tobak och missbrukssubstanser. Vi redovisar  statistik för hela landet och på lokal nivå.

Statistiken förändras över tid

Tullverkets beslagsstatistik förändras över tid. Anledningen är till exempel att när Tullverket gör ett beslag (av t ex misstänkt narkotika) registreras varan i Tullverkets system under en känd substans (t ex amfetamin) eller om den är okänd som till exempel ”pulver” eller ”tabletter”. När analys sedan har gjorts i laboratorium kan substansen antingen fastslås eller ändras vilket innebär att ett beslag i statistiken flyttar från en kolumn till en annan. Det kan också visa sig att substansen är laglig och beslaget hävs.

Svårigheter att ta fram exakt statistik för "Spice"

Tullverket har stora svårigheter att ta fram exakt statistik på hur mycket syntetiska cannabinoider som varit föremål för beslag eller omhändertagande.

"Spice” är ett samlingsnamn för alla de rökmixar som innehåller någon form av syntetiska cannabinoider. Vissa syntetiska cannabinoider är klassificerade som narkotika eller som hälsofarlig vara, övriga är för tillfället oklassificerade. När Tullverket påträffar syntetiska cannabinoider som är narkotikaklassade eller klassade som hälsofarlig vara, registreras de i vårt datasystem som beslag av ”övrig narkotika” tillsammans med andra preparat än syntetiska cannabinoider.

De syntetiska cannabinoider vi påträffar som inte är klassificerade ännu, omhändertas enligt lag (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser (förstörandelagen), om de finns på Folkhälsomyndighetens lista över substanser under utredning.

Tullverket har samma svårighet att ta fram statistik för andra grupperingar av substanser som till exempel nya psykoaktiva substanser (så kallade NPS) eller så kallade smarta droger.

Hittar du inte det du söker

Söker du statistik över andra varor som Tullverket omhändertar, beslagtar eller ingriper mot kan du hitta de i faktabanken.

Hittar du inte det du söker kan du kontakta Tullverkets presstjänst, 0771-450 590.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-02-16