Tullverket

Tullverkets ledningsgrupp

Tullverkets ledningsgrupp sammanträder varannan vecka och mötena leds av generaltulldirektören. De som ingår i ledningsgruppen utses av generaltulldirektören och har ett personligt mandat, vilket innebär att om någon är frånvarande har de ingen ersättare.

Therese Mattsson, Generaltulldirektör Per Nilsson, Överdirektör
Therese Mattsson
Generaltulldirektör
Per Nilsson
Överdirektör
Åsa Wilcox, Chef Effektiv handel Lars Kristoffersson, Chef Brottsbekämpning
Åsa Wilcox
Chef Effektiv handel
Lars Kristoffersson
Chef Brottsbekämpning
Anette Malmberg, Kommunikationschef Lotta Halling, Personalchef
Anette Malmberg
Kommunikationschef
Lotta Halling
Personalchef
Fredrik Lundström, IT-chef Jan Tamm, Chef Administrationsavdelningen
Fredrik Lundström
IT-chef
Jan Tamm
Chef Administra­tions­avdelningen
Charlotte Zackari, Chefsjurist Bodil Taylor, Chef Verksledningsstaben
Charlotte Zackari
Chefsjurist
Bodil Taylor
Chef Verks­ledningsstaben
 

Uppdaterad: 2018-02-10Captcha *