Tullverket

Tullverkets ledningsgrupp

Tullverkets ledningsgrupp sammanträder varannan vecka och mötena leds av generaltulldirektören. De som ingår i ledningsgruppen utses av generaltulldirektören och har ett personligt mandat, vilket innebär att om någon är frånvarande har de ingen ersättare.

Therese Mattsson, generaltulldirektör

Therese Mattsson
Generaltulldirektör

Per Nilsson, överdirektör

Per Nilsson
Överdirektör

Per Nilsson, överdirektör

Åsa Wilcox
Chef Effektiv handel

Therese Mattsson, generaltulldirektör

Lars Kristoffersson
Chef Brottsbekämpning

Therese Mattsson, generaltulldirektör

Anette Malmberg
Kommunikationschef

Lotta Halling
Personalchef

Therese Mattsson, generaltulldirektör

Fredrik Lundström
IT-chef

Per Nilsson, överdirektör

Jan Tamm
Chef Administrationsavdelningen

Therese Mattsson, generaltulldirektör

Charlotte Zackari
Chefsjurist

Per Nilsson, överdirektör

Bodil Taylor
Chef Verksledningsstaben


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-05-09