Tullverket

Tullverkets insynsråd

Tullverket är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaltulldirektören ensam ansvarar inför regeringen för myndighetens verksamhet och beslut.

Insynsrådet består av ledamöter som utses av regeringen. Insynsrådets uppgift är att ha insyn över Tullverkets verksamhet och att ge generaltulldirektören råd.

Tullverkets insynsråd:

Therese Mattsson, generaltulldirektör, Tullverket, ordförande
Anna Sandberg Nilsson, skatteexpert, Svenskt Näringsliv
Per Anders Lorentzon, senior advisor, Sydsvenska handelskammaren
Lars Andreen, tullexpert, Transportindustriförbundet
Anders Hall, avdelningschef, Polismyndigheten
Agnès Courades Allebeck, kommerseråd, Kommerskollegium
Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde, Kronofogdemyndigheten
Fredrik Rosengren, ekonomidirektör, Skatteverket
Göran Hellstrand, överåklagare, Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Malmö
Annika Wahlfried Wikingsson, stabschef, Kustbevakningen
Patrik Lundqvist, riksdagsledamot (S) Gävleborgs län
Erik Andersson, riksdagsledamot (M) Stockholms län


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-03-15