Tullverket

Våra grundutbildningar

Du som anställs till vår kärnverksamhet inom Effektiv handel eller Brottsbekämpning får gå en grundutbildning hos oss.

Eftersom våra utbildningar genomförs utifrån verksamhetens behov startar det inte en ny utbildning varje termin eller läsår. För att få gå någon av utbildningarna krävs att du söker och får anställning hos oss. Du kan alltså inte söka till vår utbildning som du gör till högskola och universitet.

Grundutbildningarna skiljer sig åt beroende på vilken del av kärnverksamheten som du har fått anställning inom. Båda utbildningarna innehåller teori och praktik. Under utbildningstiden är du anställd med lön. 

Brottsbekämpningens grundutbildning.

Effektiv handels grundutbildning.

Uppdaterad: 2018-11-28


4000