Tullverket

Tullkodex m.m., författningsstöd

Innehåller de grundläggande delarna av den tullagstiftning som gäller i Sverige. Här ingår såväl EU:s bestämmelser (bland annat tullkodex, kompletteringsförordning och genomförandeförordning) som svenska följdförfattningar (bland annat tullag, tullförordning och tullordning).

Kommande författningsändringarPDF

>>>>>>InledningPDF

Tullkodex

Kompletteringsförordning

Genomförandeförordning

Övergångsförordning

Tullkodex - Vägledningar

Elektroniska system/Arbetsprogram

Undantag från ursprungsregler

Tullag, tullförordning, tullordning m.m.

Vissa andra tullförfattningar

Proviantering av transportmedel m.m.

Gränstullsamarbete 

Övrigt

Uppdaterad: 2018-04-10


4000