Tullverket

Trafiktillstånd för transporter mellan Sverige och Norge

Ett trafiktillstånd ger en transportör möjlighet att passera över obemannade gränsövergångar eller förbi bemannade klareringsexpeditioner utanför expeditionstid.

Du som importerar eller exporterar varor från eller till Norge behöver normalt anmäla varorna vid en bemannad klareringsexpedition. Det finns inte så många klareringsexpeditioner längs den norska gränsen vilket kan innebära långa transportsträckor för att tulldeklarera.

Med ett trafiktillstånd kan du som transportör passera förbi en gränsövergång som inte har en öppen klareringsexpedition.

Villkoren för att få ett trafiktillstånd är att

  • du har regelbundna transporter
  • din transportsträcka minskar på grund av att du slipper köra till en bemannad klareringsexpedition, vilket samtidigt ger ekonomisk och miljömässig vinst
  • exportvillkoren i exportlandet är uppfyllda.

Förutom de gemensamma villkoren ska även respektive lands specifika krav vara uppfyllda.

För svensk räkning gäller följande:

  • Du ska i din ansökan ange en anledning till ditt val av transportväg.
  • Företaget eller ombudet ska skicka in tulldeklarationerna elektroniskt.
  • Importören eller ombudet ha tillstånd till betalningsanstånd.

Se öppettider på svenska och norska klareringsexpeditioner.

Ansök om trafiktillstånd

Du kan ansöka om ett trafiktillstånd för en enstaka resa eller för en period upp till ett år. Tillståndet är kostnadsfritt för transportörer. Ansökan för enstaka transporter gör du muntligt hos klareringsexpeditionen och ansökan om trafiktillstånd gör du genom att fylla i blanketten Ansökan om trafiktillstånd landsvägstrafik mellan Sverige och Norge och skicka in den till Tullverket.

Ladda ner ansökan om trafiktillstånd, landsvägstrafik mellan Sverige och Norge.Word

Den norska tullen utfärdar trafiktillstånd för transporter till Norge och vi i svenska Tullverket utfärdar trafiktillstånd för transporter till Sverige. För information om norska tullens tillstånd, kontakta Tollvesenets Infosenter på telefonnumer +47-22 86 03 12.

Avisering

Blanketten Fordonsanmälan/avisering/begäran om klarering ska fyllas i och skickas in till tv.trafiktillstand.imp@tullverket.se.

Ladda ner blanketten Fordonsanmälan/avisering/begäran om klarering. PDF

Ladda ner blanketten Fordonsanmälan/avisering/begäran om klarering.Word

Uppdaterad: 2017-09-26Captcha *