Tullverket

Tillstånd till reguljär fartygslinje

En reguljär fartygslinje är en fartygslinje på vilken fartyg befordrar unionsvaror från en plats till en annan inom unionens tullområde, och där fartyget tillfälligt kan lämna detta område utan ändring av varornas tullstatus som unionsvaror.

Tillståndskod: EURSS

Grundkrav för att söka tillstånd till reguljär fartygslinje

  1. Företaget ska vara registrerat hos Bolagsverket (undantag för till exempel enskild firma).
  2. Företaget ska ha ett Eori-nummer. Läs mer och ansök om Eori-nummer.
  3. Företaget ska vara etablerat i EU.
  4. Efterlevnad enligt tullkodex artikel 39 a. Läs om efterlevnad enligt tullkodex artikel 39 a.

Så här ansöker du

Ansök genom att fylla i och skriva ut blanketten. En behörig firmatecknare ska skriva under blanketten innan du skickar den i original till Tullverket.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Ändra i ett befintligt tillstånd

Ändra i ett tillstånd genom att fylla i och skriva ut blanketten. En behörig firmatecknare ska skriva under blanketten innan du skickar in den i original till Tullverket.

Hjälp att fylla i ansökningsblanketten

Så här fyller du i de olika fälten på ansökningsblanketten.

Fält 1

Ange den sökandes fullständiga namn och adress samt Eori-nummer.

Fält 2

Ange rutten med anlöpningshamnar i fast turordning samt respektive hamns COL-kod Om tillståndet gäller mer än en rutt, ska rutterna särskiljas med nummer (till exempel 1. Rotterdam (NL)-Dover (UK)-Le Havre (FR); 2. Lissabon (PT)-Vigo (ES)-Bilbao (ES)).

Fält 3

Namnet på varje fartyg som ska trafikera den i fält 2 angivna rutten. Om tillståndet gäller mer än en rutt, ska de fartyg som ska trafikera en viss rutt anges efter numret på rutten i fråga (till exempel 1. HMS Neptune, HMS Goodwill; 2. HMS Corvette; 3. HMS Douro). Ange även IMO-nummer på fartygen.

Fält 4

Om det är känt vid ansökningstillfället att linjen kommer att utvidgas till andra medlemsstater i framtiden kan ni redan nu fylla i dessa i denna ruta.

Fält 5

Ansökan ska skrivas under av behörig firmatecknare. Skriv ett namnförtydligande under signaturen.

Allmänna upplysningar om företaget lämnar du i Bilaga 1. 

Uppdaterad: 2019-06-11


4000