Tullverket

Transportera varor

Vid transport av varor till och från EU finns det en del du behöver känna till. Det handlar om att säkerställa en korrekt tullhantering.

Varor som ska transporteras in eller ut ur EU ska föranmälas. Syftet är att skydda EU från farliga varor och att leva upp till de ökade säkerhetskraven i världshandeln.  Vid import ansvarar transportören av varorna för föranmälan och vid export är deklaranten ansvarig.

Läs mer om föranmälan vid import.
 
Läs mer om föranmälan vid export.

Anmälan ankomst av transportmedel

Vid import ska även transportmedlets ankomst anmälas till Tullmyndigheten. I dagsläget sker detta på olika sätt beroende på transportmedel.

Vägtrafik

Föraren lämnar en skriftlig fordonsanmälan vid trafik över landgräns mot ett land utanför EU.

Ladda ner blanketten Fordonsanmälan.PDF

För transporter mellan Sverige och Norge finns ett särskilt trafiktillstånd som ger transportören möjlighet att passera över obemannade gränsövergångar eller på bemannade klareringsexpeditioner utanför expeditionstid.

Läs mer om trafiktillstånd för transporter mellan Sverige och Norge.

Fartyg

Fartyg som kommer in i svenskt tullområde ska rapportera ankomst och avgång. Befälhavaren på fartyget är ansvarig för att uppgifterna lämnas. Tullverket har ett speciellt fartygsklareringstullkontor. 

Läs mer om fartygsklarering.

Flyg

Anmälan sker normalt på papper till tullkontoret på orten genom att befälhavaren på flyget efter ankomsten lämnar en skriftlig anmälan om flyget och lasten.

I framtiden ska, oavsett transportsätt, anmälan göras med hjälp av elektronisk information som lämnas in till Tullverket senast vid ankomst. Transportören ska även presentera varorna för en tullmyndighet. Med det menas att den som ansvarar för transporten av din vara, till exempel ett rederi, flygbolag eller annat transportföretag, anmäler att varorna har kommit till ett tullkontor eller någon annan plats som är godkänd av oss.

Läs mer om framtida förändringar kring anmälan av transportmedel och varors ankomst.

T2L och T2LF

En varas tullstatus bestäms av om den är en unionsvara eller icke-unionsvara. Under vissa omständigheter måste varors status styrkas.  Ett vanligt sätt att styrka unionsstatus när en vara ska transporteras är genom T2L/T2LF.

Läs mer om T2L och T2LF.

ATA-carnet

ATA-carnet kan du använda vid tillfällig export av till exempel yrkesutrustning, utställningsgods och varuprover.

Läs mer om ATA-carnet på Sveriges handelskamrars webbplats.

Uppdaterad: 2019-05-24


4000