Tullverket

Systemet för tullbeslut, CDS

I Systemet för tullbeslut kan du ansöka om EU-gemensamma tillstånd. Du kan även ta emot meddelanden från Tullverket som rör din ansökan eller ditt tillstånd.

Systemet för tullbeslut (Customs Decisions System, CDS) är ett EU-gemensamt system där du ansöker om tillstånd. Tillståndshanteringen och all kommunikation med Tullverket sker helt digitalt. Till att börja med används systemet för nyansökningar av tillstånd. Längre fram ska du även hantera ändringar av dina tillstånd i systemet.

Tullverket har beslutat att under en övergångsperiod använda Systemet för tullbeslut enbart för följande tillstånd:

 • tillstånd till betalningsanstånd (DPO)
 • tillstånd att få använda en förenklad deklaration (SDE)
 • tillstånd som ska gälla i flera medlemsstater.

Alla andra tillstånd rekommenderar vi att du tills vidare söker via webbansökan eller blankett. Läs på respektive tillståndssida hur du ansöker om det tillstånd du behöver.

Läs hur du ansöker om övriga tillstånd.

Om du redan har börjat fylla i en ansökan i Systemet för tullbeslut, men ännu inte skickat in den, får du göra den klar och skicka in den till och med 31 december 2017.

Användarstöd

Observera att systemet inledningsvis enbart finns på engelska. Däremot finns det hjälptexter på svenska som du bör läsa samtidigt som du fyller i din ansökan. Använd alltid dessa hjälptexter. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska välja i vissa fält. Du hittar också ytterligare användarstöd, som instruktioner om hur du loggar in i systemet.

Läs om hur du loggar in i systemet och hitta hjälptexter för din ansökan.

Logga in regelbundet

Alla meddelanden från Tullverket som rör din tillståndsansökan skickas i Systemet för tullbeslut. Ett sådant meddelande kan till exempel vara en begäran om komplettering i ett pågående tillståndsärende eller ett beslut på en ansökan (ett beviljande eller ett avslag). Därför är det viktigt att någon från företaget regelbundet loggar in i systemet för att bevaka om det finns några meddelanden från Tullverket.

Behörighet

Behörigheterna för Systemet för tullbeslut hanteras i Tullverkets webbtjänster. Den som ska ansöka om tillståndet för företagets räkning behöver en personlig inloggning. Det gäller även den som bara ska gå in och läsa i systemet. Du ska också ha blivit tilldelad behörighet för Systemet för tullbeslut. Det räcker alltså inte med att du redan har behörighet till andra webbtjänster.

Fyra steg för att komma in i Systemet för tullbeslut

 • Företaget som du ska ansöka om tillstånd för måste ha behörighet till Tullverkets webbtjänster och ha anmält en behörighetsadministratör.
  Läs mer om webbtjänsterna, ansök om behörighet och anmäl en behörighetsadministratör.
 • Du som ska ansöka om tillstånd behöver en personlig inloggning till webbtjänsterna. Det får du av behörighetsadministratören som lägger till dig som användare. Även ett ombud kan få behörighet att söka för företagets räkning på detta sätt.
 • Behörighetsadministratören ska också ge dig behörighet till Systemet för tullbeslut genom att kryssa i den tjänsten i din profil. Det finns tre olika behörighetsnivåer. En av dessa måste vara ikryssad, annars kommer du inte in i systemet. Det gäller även om du bara ska ha läsrättigheter.
 • Du loggar in med samma uppgifter som i Tullverkets övriga webbtjänster.
  Läs om hur du loggar in i systemet och hitta hjälptexter för din ansökan.

Behörighetsnivåer

Vad du kan göra i systemet beror på vilken behörighet du har. Det finns tre olika behörighetsnivåer:

 • Läsa
  Läsbehörighet i Systemet för tullbeslut. Med den här behörigheten kan du se all information som gäller företagets tillståndsansökningar och tillstånd. Du kan däremot varken fylla i eller skicka in uppgifter till Tullverket.
 • Hantera ärenden
  Begränsad behörighet till Systemet för tullbeslut. Med den här behörigheten kan du skapa och hantera utkast till tillståndsansökningar och ta del av meddelanden från Tullverket. Du kan däremot inte skicka in några uppgifter.
 • Skicka in
  Fullständig behörighet till Systemet för tullbeslut. Med den här behörigheten kan du göra allt som ingår i de övriga rollerna och dessutom skicka in ansökningar och svara på meddelanden från Tullverket.

Följande tillstånd kan du hantera i Systemet för tullbeslut:

Du ska alltid använda Systemet för tullbeslut om du ansöker om ett tillstånd som ska gälla i flera medlemsstater.

I övrigt rekommenderar vi att du tills vidare använder Systemet för tullbeslut enbart för att ansöka om följande tillstånd:DPOBetalningsanstånd
SDEFörenklad deklaration


När systemet är helt infört kommer det att användas för följande tillstånd:ACEGodkänd mottagare för unionstransitering
ACPGodkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror
ACRGodkänd avsändare för unionstransitering
ACTGodkänd mottagare för TIR
AWBGodkänd vägare av bananer
CCLCentraliserad klarering
CGUSamlad garanti
CVAFörenkling av fastställande av belopp för tullvärde
CWPPrivat tullager
CW1Allmänt tullager typ 1
CW2Allmänt tullager typ 2
DPOBetalningsanstånd
EIRUpprättande av tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring
ETDAnvändning av elektroniskt transportdokument som tulldeklaration
EUSSlutanvändning
IPOAktiv förädling
OPOPassiv förädling
RSSReguljär fartygslinje
SASEgenbedömning
SDEFörenklad deklaration
SSEAnvändning av förseglingar av särskild typ
TEATillfällig införsel
TRDAnvändning av transiteringsdeklaration med reducerad datauppsättning
TSTTillfällig lagring

  

Titta på en inspelning från Tulldagarna

Under Tulldagarna 2017 hölls ett seminarium om Systemet för tullbeslut. Här kan du titta på en inspelning av seminariet i Göteborg den 4 oktober.


Frågor och svar

Här får du svar på frågor som kan dyka upp när du ska använda Systemet för tullbeslut.

Läs frågor och svar om Systemet för tullbeslut.

Uppdaterad: 2017-11-30Captcha *