Tullverket

Systemet för tullbeslut, CDS

I Systemet för tullbeslut kan du ansöka om EU-gemensamma tillstånd. Du kan även ta emot meddelanden från Tullverket som rör din ansökan eller ditt tillstånd.

Systemet för tullbeslut (Customs Decisions System, CDS) är ett EU-gemensamt system där du ansöker om tillstånd. Tillståndshanteringen och all kommunikation med Tullverket sker helt digitalt. Till att börja med används systemet för nyansökningar av tillstånd. Längre fram ska du även hantera ändringar av dina tillstånd i systemet.

Användarstöd

Observera att systemet inledningsvis enbart finns på engelska. Däremot finns det hjälptexter på svenska som du bör läsa samtidigt som du fyller i din ansökan. Använd alltid dessa hjälptexter. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska välja i vissa fält. Du hittar också ytterligare användarstöd, som instruktioner om hur du loggar in i systemet.

Läs om hur du loggar in i systemet och hitta hjälptexter för din ansökan.

Logga in regelbundet

Alla meddelanden från Tullverket som rör din tillståndsansökan skickas i Systemet för tullbeslut. Ett sådant meddelande kan till exempel vara en begäran om komplettering i ett pågående tillståndsärende eller ett beslut på en ansökan (ett beviljande eller ett avslag). Därför är det viktigt att någon från företaget regelbundet loggar in i systemet för att bevaka om det finns några meddelanden från Tullverket.

Behörighet

Behörigheterna för Systemet för tullbeslut hanteras i Tullverkets webbtjänster. Den som ska ansöka om tillståndet för företagets räkning behöver en personlig inloggning. Det gäller även den som bara ska gå in och läsa i systemet. Du ska också ha blivit tilldelad behörighet för Systemet för tullbeslut. Det räcker alltså inte med att du redan har behörighet till andra webbtjänster.

Fyra steg för att komma in i Systemet för tullbeslut

 • Företaget som du ska ansöka om tillstånd för måste ha behörighet till Tullverkets webbtjänster och ha anmält en behörighetsadministratör.
  Läs mer om webbtjänsterna, ansök om behörighet och anmäl en behörighetsadministratör.
 • Du som ska ansöka om tillstånd behöver en personlig inloggning till webbtjänsterna. Det får du av behörighetsadministratören som lägger till dig som användare. Även ett ombud kan få behörighet att söka för företagets räkning på detta sätt.
 • Behörighetsadministratören ska också ge dig behörighet till Systemet för tullbeslut genom att kryssa i den tjänsten i din profil. Det finns tre olika behörighetsnivåer. En av dessa måste vara ikryssad, annars kommer du inte in i systemet. Det gäller även om du bara ska ha läsrättigheter.
 • Du loggar in med samma uppgifter som i Tullverkets övriga webbtjänster.
  Läs om hur du loggar in i systemet och hitta hjälptexter för din ansökan.

Behörighetsnivåer

Vad du kan göra i systemet beror på vilken behörighet du har. Det finns tre olika behörighetsnivåer:

 • Läsa
  Läsbehörighet i Systemet för tullbeslut. Med den här behörigheten kan du se all information som gäller företagets tillståndsansökningar och tillstånd. Du kan däremot varken fylla i eller skicka in uppgifter till Tullverket.
 • Hantera ärenden
  Begränsad behörighet till Systemet för tullbeslut. Med den här behörigheten kan du skapa och hantera utkast till tillståndsansökningar och ta del av meddelanden från Tullverket. Du kan däremot inte skicka in några uppgifter.
 • Skicka in
  Fullständig behörighet till Systemet för tullbeslut. Med den här behörigheten kan du göra allt som ingår i de övriga rollerna och dessutom skicka in ansökningar och svara på meddelanden från Tullverket.

Följande tillstånd kan du hantera i Systemet för tullbeslut:ACE

Godkänd mottagare för unionstransitering

ACP

Godkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror

ACR

Godkänd avsändare för unionstransitering

ACT

Godkänd mottagare för TIR

AWB

Godkänd vägare av bananer

CCL

Centraliserad klarering

CGU

Samlad garanti

CVA

Förenkling av fastställande av belopp för tullvärde

CWP

Privat tullager

CW1

Allmänt tullager typ 1

CW2

Allmänt tullager typ 2

DPO

Betalningsanstånd

EIR

Upprättande av tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring

ETD

Användning av elektroniskt transportdokument som tulldeklaration

EUS

Slutanvändning

IPO

Aktiv förädling

OPO

Passiv förädling

RSS

Reguljär fartygslinje

SAS

Egenbedömning

SDE

Förenklad deklaration

SSE

Användning av förseglingar av särskild typ

TEA

Tillfällig införsel

TRD

Användning av transiteringsdeklaration med reducerad datauppsättning

TST

Tillfällig lagring

 

Frågor och svar

Här får du svar på frågor som kan dyka upp när du ska använda Systemet för tullbeslut.

Läs frågor och svar om Systemet för tullbeslut.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärUppdaterad: 2017-10-18