Tullverket

Garantier

I den här tjänsten kan du se ditt företags garantier (med undantag av samlad säkerhet vid transitering).

I den här tjänsten kan du se uppgifter om ditt företags ställda garantier. Du kan se den nya tullkodexens tillståndskoder samt koden EUCGU för samlad garanti.

Uppdaterad: 2017-10-23


4000