Tullverket

Begäran om klarering

I den här tjänsten kan du begära klarering för direktförtullning import (DNU) eller förenklad deklaration import (HNU).

I den här tjänsten kan du begära klarering för direktförtullning import eller förenklad deklaration import. Du kan bara begära klarering för varor som ligger på tillfälligt lager eller tullager.

Ditt ärende kommer att klareras av en tulltjänsteman.

Tjänsten omfattar inte TNU och UNU

Du kan inte begära klarering av en kompletterande deklaration (TNU) i den här tjänsten eftersom den deklarationen klareras automatiskt när tidsfristen för att lämna in den har gått ut.

Du kan inte heller begära klarering av en exportanmälan (UNU) i den här tjänsten eftersom en exportamälan behöver klareras på den klareringsexpedition där varorna finns tillgängliga för en tulltjänsteman.

Om du vill ha möjlighet att klarera export själv kan du registrera dig som godkänd exportör.

Begär klarering via TID

Du kan även nå tjänsten Begäran om klarering via Tullverkets internetdeklaration TID.

Uppdaterad: 2017-10-23


4000