Tullverket

Tillstånd för att exportera varor

Här hittar du information om tillstånd som gäller för export av varor till länder utanför EU.

Grundkrav för att ansöka om tillstånd

  1. Företaget bedriver eller har planer på att starta exportverksamhet.
  2. Företaget är registrerat hos Bolagsverket (undantag finns, t.ex. för enskild firma)
  3. Företaget måste ha Eori-nummer
    Läs mer och ansök om Eori-nummer.

Ansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare och skickas in i original till Tullverket.

Deklarera digitalt

Företag som sköter sin tullhantering själv ska deklarera digitalt.

Kom igång att deklarera digitalt.

Tillstånd för export

A.TR. varucertifikat

När varor som omfattas av tullunionsfördraget exporteras till Turkiet kan ett intyg, varucertifikat A.TR., utfärdas om varan är i fri omsättning.

Läs om A.TR. varucertifikat.

Passiv förädling

Passiv förädling innebär att du tillfälligt exporterar unionsvaror till ett land utanför EU för bearbetning eller reparation, och därefter återimporterar dem.

Läs om tillstånd till passiv förädling.

Registrerad exportör

Som registrerad exportör kan du utfärda en ursprungsförsäkran för att intyga vilket ursprung dina varor har vid vissa typer av export.

Läs om registerad exportör.

Ursprungsintyg

När du exporterar en vara till ett land som EU har tecknat frihandelsavtal med kan mottagaren slippa att betala tull eller få tullnedsättning om varan är tullbelagd i mottagarlandet.

Läs om ursprungsintyg.

Tillstånd som upphörde 1 maj 2016

Lokalt klareringsförfarande export

Lokalt klareringsförfarande export med notering i bokföringen 

Om tillstånd

De flesta tillstånd gäller tills vidare men en del är tidsbegränsade. Om du har ett tidsbegränsat tillstånd måste du själv komma ihåg att ansöka om ett nytt. Giltighetstiden finns angiven i tillståndet.

Tullverket gör tillståndsuppföljningar genom dokumentkontroll eller genom besök och om tillståndet används på oriktigt sätt kan vi återkalla det och det kan även leda till uppdebiteringar.

Få information om hur du återkallar ditt tillstånd. 

Se vilka begrepp som finns i nya tullkodexen.

Håll dig uppdaterad på framtida tullhantering.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-08-18