Tullverket

AEO – tillstånd

Det finns två typer av AEO-tillstånd: AEOC – Tullförenklingar och AEOS – Säkerhet och skydd. De båda tillstånden kan innehas samtidigt och ett kombinerat tillstånd (AEOC/AEOS) utfärdas då.

Tillståndskod: EUAEOC, EUAEOS

Grundkrav för att söka tillstånd som AEO

  1. Företaget ska vara en del av den internationella leveranskedjan.
  2. Företaget ska ha ett Eori-nummer. Läs mer och ansök om Eori-nummer.
  3. Företaget ska vara etablerat i EU.
  4. Företaget behöver uppfylla AEO-kriterierna. Läs mer om AEO-kriterierna. 

Så här ansöker du

  • Välj det tillstånd ni är intresserade av: tullförenklingar eller säkerhet och skydd – eller både och.
  • Ta reda på vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att ditt företag ska kunna få AEO-status beviljad.
  • Ta del av EU-kommissionens AEO-riktlinjer, ett samlat dokument som täcker alla de viktigaste verktygen som används under AEO-ansökan och behandlingen av sådana ansökningar. Läs EU-kommissionens riktlinjer för godkända ekonomiska aktörer. 
  • Förbered en nulägesbeskrivning för att identifiera de risker och hot som kan uppstå i företagets del av försörjningskedjan. Till detta ska ni även se över vilka åtgärder som har vidtagits för att minimera dessa risker och hot.
  • Dokumentera företagets rutiner enligt egenbedömningsformuläret nedan.
  • Skicka in Ansökan om tillstånd som AEO tillsammans med egenbedömningsformuläret. Du kan ta hjälp av de förklarande anmärkningarna när ni fyller i egenbedömningsformuläret. Se länk nedan.

Hjälp till att fylla i egenbedömningsformuläret hittar du i förklarande anmärkningarPDF.

Ditt företag har möjlighet att anlita en tredje part för arbetet med att upprätta rutiner och dokumentation. Det kan vara en konsult, revisionsbyrå, tullombud eller annan aktör. Oavsett vem ni anlitar är det ditt företag som ansvarar för att rutiner och dokumentation är korrekt och uppdaterad.

Digital ansökan från den 1 oktober 2019

Från den 1 oktober 2019 ska du ansöka om tillståndet digitalt via en EU-portal (Trader Portal) som du loggar in i via Tullverkets webbtjänster.

För att kunna ansöka via EU-portalen behöver både du och det företag du ansöker för ha tillgång till Tullverkets webbtjänster och rätt behörigheter till EU-portalen. Detta kan du ansöka om redan nu.

Läs mer om att ansöka via EU-portalen.

Läs om de olika behörigheterna och logga in i Systemet för godkänd ekonomisk aktör.

Ansök om tillgång till Tullverkets webbtjänster.

Tillståndsbesök

När ansökan har godkänts tar Tullverket kontakt för att boka in ett tillståndsbesök. Ni bör vara beredda på att ta emot Tullverket för ett besök inom kort efter det att ansökan har godtagits. Vid besöket granskar vi era dokumenterade rutiner samt att ni uppfyller AEO-kriterierna.

Ett AEO-tillstånd utfärdas senast 120 dagar från det att ansökan godtagits. Viss förlängningstid kan medges i särskilda fall. Tullverkets informationstjänst TullSvar, 0771-520 520 svarar på frågor om tillstånd, uppgifter i tulldeklarationen med mera.

Säkerhetsdeklaration för Affärspartners till ansökande (AEO)

Säkerhetsdeklaration för AEO, godkänd ekonomisk aktörPDF

Uppdaterad: 2019-09-03


4000