Tullverket

2017-10-04

Kategori

Nyheter om framtida tullhantering

 • 2017-08-17 Framtida tullhantering

  Statusrapport från EU-kommissionen

  Varje år publicerar EU-kommissionen en rapport som ger en översikt över vad som hänt under året samt status för implementeringen av den nya tullagstiftningen.
 • 2017-06-07 Framtida tullhantering

  Ytterligare funktioner för nya tullagerförfarandet

  Det finns nu ytterligare funktioner för tullagerförfarandet.
 • 2017-05-15 Framtida tullhantering

  EU-gemensam hantering av tillstånd

  Den 2 oktober 2017 införs EU:s gemensamma system för hantering av tulltillstånd.
 • 2017-04-27 Framtida tullhantering

  Tullverket har påbörjat arbetet med den framtida exporten

  Arbetet med den framtida exportproceduren har påbörjats i Tullverket. Det är nu inne i sin analysfas och vi arbetar med att klargöra förutsättningarna för hur exportproceduren kan se ut i framtiden.
 • 2017-02-27 Framtida tullhantering

  Omprövning av tullagertillstånd med externa lagringsplatser

  Tullverket kommer inte att godkänna några anläggningar som drivs av en annan part än tillståndshavaren när myndigheten omprövar tillstånd till tullager. Du som får ditt företags tillstånd till tullager omprövat behöver därför se över de externa lagringsplatser som tillståndet omfattar idag.
 • 2017-01-30 Framtida tullhantering

  Ny genomförandeplan beslutad

  Tullverket har beslutat om en ny version av genomförandeplanen som är den nationella projektplanen för implementeringen av den nya tullkodexen. Genomförandeplanen justeras varje år i samband med att Tullverkets verksamhetsplan beslutas.
 • 2016-12-22 Framtida tullhantering

  Vad gäller när tullagerförfarandet avslutas med transitering?

  När varor efter lagring ska hänföras till ett annat tullförfarande ska en ny deklaration göras och tullagerförfarandet avslutas.
 • 2016-12-15 Framtida tullhantering

  Mindre revidering av tidsplanen för tullager

  Den andra driftsättningen av det nya tullagerförfarandet har blivit något senarelagd. Istället för att driftsättas den 1 februari kommer driftsättningen att ske den 27 februari 2017.
 • 2016-12-09 Framtida tullhantering

  Medlemsstaternas planer för implementering av UCC publicerade

  Nu har kommissionen publicerat medlemsstaternas nationella planer, det vi i Sverige kallar genomförandeplan, för implementeringen av den nya tullkodexen (UCC).
 • 2016-12-06 Framtida tullhantering

  Hjälp till dig som skaffar system för tullagerbokföring

  I det nya tullagerförfarandet skiljer sig kraven på lagerbokföring väsentligt åt i jämförelse med tidigare bestämmelser. All information ska utbytas elektroniskt och det är tydligare kravställt vilka uppgifter som ska ingå. Här får du en genomgång av hur de förändrade kraven skiljer sig från tidigare.
 • 2016-12-05 Framtida tullhantering

  Tullverket har börjat ompröva tillstånd för lagring i tullager

  Från den 1 maj 2016 gäller den nya tullkodexen vilket medför nya krav och villkor för tullager. Förändringarna är ganska omfattande. Exempelvis ska alla uppgifter utbytas elektroniskt och det har också skett förändringar gällande kravet på bokföring. Tullverket omprövar därför alla giltiga tillstånd till tullager. Syftet är att kontrollera att de företag som idag driver ett tullager uppfyller samtliga krav och villkor för att beviljas ett tillstånd enligt de nya reglerna.
 • 2016-12-01 Framtida tullhantering

  Möte med fokus på tillstånd

  Den 8 november träffades representanter för Tullverket och näringslivet i en fokusgrupp för att diskutera den påbörjade omprövningen av tullagertillstånd. Mötet är en första aktivitet i det dialogforum som har bildats för tillstånd i förändring.
 • 2016-11-21 Framtida tullhantering

  Behöver du ansöka om att bli registrerad exportör?

  Vissa företag som handlar med GSP-varor kommer under 2017 att behöva ansöka om att bli registrerade exportörer. Kontrollera om det gäller dig. 
 • 2016-11-03 Framtida tullhantering

  Tillstånd till tullager ställer krav på tullagerbokföringen

  Personer som söker tillstånd att driva ett tullager måste ha en lämplig bokföring i en form som kan godkännas av Tullverket. För att bedömas som lämplig ska en bokföring bland annat innehålla en spårbarhet gällande ändringar som görs. För att få tillståndet beviljat fordras därför normalt en systembaserad bokföringslösning.

Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärUppdaterad: 2017-10-04