Tullverket

Bindande klassificeringsbesked, BKB

Om du ska importera eller exportera en svårklassificerad vara kan du ansöka om ett bindande klassificeringsbesked, ett så kallat BKB.

Ett bindande klassificeringsbesked är ett skriftligt besked om varukoden för en viss vara. Beskedet kan du använda när du importerar och exporterar varor till och från EU. Det gäller i alla EU:s medlemsstater.

Ett bindande klassificeringsbesked är bara giltigt för det företag som har ansökt om det och som det är utfärdat för. Däremot kan ett bindande klassificeringsbesked fungera vägledande för andra företag som importerar samma vara.

Normalt är det kostnadsfritt att få ett bindande klassificeringsbesked. Men om Tullverket får kostnader för till exempel expertutlåtanden eller prover som ska skickas tillbaka till dig, kan Tullverket begära ersättning för den kostnaden.

Alla bindande klassificeringsbesked registreras i en EU-gemensam databas som kallas EBTI-databasen. Där är alla giltiga BKB:n sökbara.

Gör en sökning i EBTI-databasen .

Ett BKB är giltigt i tre år

Ett bindande klassificeringsbesked som är utfärdat efter den 1 maj 2016 är giltigt i tre år. Bindande klassificeringsbesked som är utfärdade före den 1 maj 2016 är giltiga i sex år.

Om du har en licens för din vara och du får ett BKB för samma vara, är det bindande klassificeringsbeskedet giltigt under licensens giltighetstid.

Ett besked är bindande inom hela EU, både för tullmyndigheterna och för innehavaren av beslutet. Det innebär att du måste ange referensnumret för klassificeringsbeskedet i tulldeklarationen. Referensnumret ska stå i fält 44 tillsammans med dokumentkoden C626.

Så här ansöker du om BKB

Du ansöker om bindande klassificeringsbesked digitalt via en EU-portal (Trader Portal). Du kan bara ansöka om BKB för en faktiskt planerad import eller export och du behöver göra en separat ansökan för varje enskild vara.

Logga in och ansök om BKB


För att kunna ansöka via EU-portalen behöver både du och det företag du ansöker för ha tillgång till Tullverkets webbtjänster samt rätt behörighet till EU-portalen. Detta ansöker du om via Tullverkets webbtjänster.

Läs om de olika behörighetsnivåerna för Systemet för bindande klassificeringsbesked.

Läs mer och ansök om tillgång till Tullverkets webbtjänster.

Logga in med Chrome eller Firefox

Systemet för bindande klassificeringsbesked är framtaget av EU-kommissionen som tills vidare rekommenderar att du använder Chrome eller Firefox när du ska logga in i systemet.

Användarstöd

När du är inloggad i systemet för bindande klassificeringsbesked finns det en användarhandledning under profil-ikonen uppe till höger. I den finns information som hjälper dig att fylla i ansökan på rätt sätt.

Det finns dock något fält där ytterligare förklaring kan behövas. Du hittar hjälp till det här på webbplatsen. Dessutom hittar du hjälp för hur du loggar in i systemet.

Så här loggar du in i Systemet för bindande klassificeringsbesked.

Så här fyller du i din ansökan.

Överklaga om du är missnöjd

Om du är missnöjd med ett bindande klassificeringsbesked kan du överklaga beskedet hos förvaltningsrätten. Mer information om hur du går till väga får du tillsammans med det bindande klassificeringsbeskedet.

Uppdaterad: 2019-09-30


4000