Tullverket

Varucertifikat EUR.1 och varucertifikat EUR-MED

Varucertifikat EUR.1 och varucertifikat EUR-MED är ursprungsintyg som utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-04-12