Tullverket

Deklarera varor vid import

Du måste alltid deklarera varor som du importerar med en importdeklaration där du talar om vilken vara du importerar, vilken tullavgift du ska betala och om varan omfattas av restriktioner.

Deklarationshandledningar

Här hittar du handledningar för hur du fyller i olika deklarationer som du använder när du importerar varor.

Ta hjälp av deklarationshandledningarna.

Föranmälan av varor vid import

När du ska föra in en vara i EU behöver du föranmäla varan hos en tullmyndighet. Det innebär att du ska lämna vissa uppgifter en viss tid innan varan kommer till EU.

Läs mer om föranmälan av varor vid import.

Oförtullade varor

En importerad vara som du inte har anmält eller deklarerat  räknas som en oförtullad vara. Att inte anmäla eller deklarera varor som importeras till Sverige är olagligt och kan vara ett brott enligt smugglingslagen.

Läs mer om oförtullade varor

Ogiltigförklarande av en importdeklaration

Om du till exempel har deklarerat dina varor till fel tullförfarande måste du ansöka om att ogiltigförklara deklarationen. Detsamma gäller om du har skickat in en deklaration av misstag.

Läs mer om ogiltigförklarande av en importdeklaration.

Styrkande handlingar

Styrkande handlingar är de handlingar som styrker uppgifter som du lämnar i en tulldeklaration. Du som deklarerar varor som du importerar från ett land utanför EU måste kunna visa upp styrkande handlingar om Tullverket begär det.

Läs mer om styrkande handlingar.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-01-13