Tullverket

Samlad garanti – tillstånd

Samlad garanti innebär att du ställer garanti för tull och andra avgifter för två eller flera händelser, deklarationer eller tullförfaranden. För att få använda samlad garanti behöver du tillstånd.

Tillståndskod: EUCGU

Nytt sätt att ansöka från den 2 oktober

Från och med den 2 oktober 2017 ska du ansöka om tillståndet i EU:s nya tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS.

Det finns ett antal olika tillståndstyper som ställer krav på garanti för du ska få använda tillståndet. Till exempel krävs i regel tillstånd till samlad garanti för tullager och aktiv förädling. Om tillstånden i fråga gäller enstaka transaktioner, eller en förenklad tillståndsansökan som bara omfattar en deklaration, finns det möjlighet att ställa en individuell garanti.

Läs om individuell garanti.

Vem kan få tillstånd?

Val av garanti vid samlad garanti

Tullverket godtar följande former av garantier:

 

Observera att för samlad garanti som är kopplad till transiteringar godtas endast borgensförbindelse.

Referensbelopp

Den samlade garantin utgår från ett referensbelopp som fastställs under handläggningen. Du ska själv räkna ut ett preliminärt referensbelopp som du ska ange i din ansökan.

Läs om hur du beräknar referensbeloppet.

Nedsättning av garanti

Om ditt företag uppfyller vissa villkor och kriterier finns det möjlighet att få garantibeloppet nedsatt. För att få nedsättning måste du ansöka om det i din tillståndsansökan.

Läs om vilken nedsättning du kan få och villkoren för detta.

Så här ansöker du

Du ansöker om tillståndet i EU:s gemensamma tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS. Det är även där du kommer att få ditt beslut och andra meddelanden från Tullverket om din ansökan.

För att nå Systemet för tullbeslut måste du ha behörighet till webbtjänsterna på tullverket.se. Om ditt företag inte redan har behörighet till webbtjänsterna, så ansök omgående för att ha behörigheten klar när du ska söka tillståndet.

Systemet för tullbeslut finns inledningsvis bara på engelska. Däremot finns det hjälptexter på svenska här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du fyller i din ansökan. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till webbtjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Om du ansöker om nedsättning av garantibeloppet ska du bifoga underlag som visar att du uppfyller villkoren för detta.

Länk till ansökan om nedsättning av samlad garanti till 50 %Word

Länk till ansökan om nedsättning av samlad garanti till 30 %Word

Länk till ansökan om nedsättning av samlad garanti till 0 %Word

Hjälp till att fylla i nedsättning av samlad garanti, se Avsnitt III, redovisnings- och logistiksystem.PDF

Vad gäller när du har fått ditt tillstånd?

Vilka villkor som gäller specifikt för ditt företag framgår av tillståndet. Det gäller bland annat följande uppgifter:

  • Tillståndet gäller endast för den ekonomiska aktör som anges som innehavare i tillståndet. Innehavaren ska fullgöra de skyldigheter som följer av tillståndet.
  • Tillståndet får endast användas för de tullförfaranden som finns angivna i tillståndet.
  • Det referensbelopp som anges i tillståndet får inte överskridas.
  • Tillståndet anger nivån på den samlade garantin.
  • Tillståndet anger tidsfristen för betalning.

Det är också viktigt att du sätter dig in i de villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Läs mer om villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Ändra i ett befintligt tillstånd

Under en övergångsperiod kommer det att finnas två olika sätt att ändra i tillstånd du redan har. Vilket sätt du ska välja beror på om tillståndet finns i Systemet för tullbeslut eller inte.

Ta reda på om tillståndet finns i Systemet för tullbeslut

Tidigare utfärdade tillstånd kommer successivt att flyttas över till Systemet för tullbeslut. När de har flyttats kommer de att synas i den lista över företagets tillstånd som finns i systemet.

Om du vill ändra ett tillstånd bör du därför först logga in i Systemet för tullbeslut för att se om tillståndet finns där. Om det gör det ska du lämna din ändringsansökan där. Om det inte finns där följer du instruktionerna nedan.

Läs om Systemet för tullbeslut och ta reda på om ditt tillstånd finns där.

Ansök om ändring via webbformulär

Om tillståndet inte finns i Systemet för tullbeslut ansöker du om ändring genom att fylla i webbformuläret i länken nedan. När du har fyllt i formuläret skriver du ut det, låter en behörig firmatecknare underteckna det och skickar det i original till Tullverket via post. Formuläret ger dig stöd i din ansökan genom hjälptexter och valideringar, så att du lämnar in rätt uppgifter redan i ansökan.

För att nå webbformuläret måste du ha behörighet till webbtjänsterna på tullverket.se.

Så här får du behörighet till webbtjänsterna.

Ansök om ändring av ditt tillstånd till samlad garanti.

Lär dig mer

Se Tullverkets webbseminarium om tillstånd till samlad garanti

Gällande bestämmelser

Tullkodex (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013) artiklarna 23, 44 och 166-167PDF

Kompletteringsförordningen (Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2446) artiklarna 145-147PDF

Genomförandeförordningen (Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2447) artiklarna 223-225PDF

Tullordningen (Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning) 7 kap. 3 §PDF


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärUppdaterad: 2017-10-02