Tullverket

Framtida tullhantering

Transitering

EU-kommissionen räknar med att en uppdaterad version av transiteringssystemet NCTS (New Computerised Transit System) kommer att införas före år 2025.

Från den 1 maj 2016 gäller nya bestämmelser för många tillstånd i enlighet med den nya tullkodexen. Dessa bestämmelser gäller även för befintliga tillstånd.

Du som har följande tillstånd kan använda dem tills vidare men behöver ompröva dem senast den 1 maj 2019:

  1. Godkänd mottagare för TIR
  2. Godkänd avsändare för unionstransitering
  3. Godkänd mottagare för unionstransitering

Om du av någon anledning behöver ompröva tillståndet tidigare än 2019 kommer din ansökan att prövas mot de nya reglerna. Om du inte behöver ompröva tillståndet ska du inte göra någonting. Tullverket kommer att kontakta ditt företag och be om information för att kunna ompröva tillståndet i god tid före den 1 maj 2019.

Skärpta regler för förseglingar

Kraven på de godkända tullförseglingarna har skärpts och bland annat måste alla tullförseglingar numera ha en individuell numrering. Förseglingar enligt ISO-standarden 17712:13, ”Freight containers – mechanical seals” ska kunna anses uppfylla de nya villkoren. Hittills har tillståndet till att använda förseglingar av särskild typ ingått i Tillstånd till godkänd avsändare (TVGAT), men från den 1 maj 2016 behöver företag som sätter på egna förseglingar ha ett särskilt tillstånd, EUSSE, till detta.

I samband med att Tullverket omprövar ditt tillstånd till godkänd avsändare kommer vi att pröva att de nya villkoren är uppfyllda. Du som ska använda förseglingar måste då ansöka om ett tillstånd att använda förseglingar av särskild typ. Du ska också kunna visa vilken typ av förseglingar ni kommer att använda.

Enligt övergångsbestämmelser får man använda befintliga förseglingar som man har på lagret tills de tar slut eller senast fram till den 1 maj 2019.

Användning av ett elektroniskt transportdokument som transiteringsdeklaration (ETD)

Det förenklade förfarande inom transitområdet för sjö och flyg som kallas förenklat förfarande nivå 2 kommer att upphöra att gälla den 1 maj 2018. Istället kan du ansöka om tillstånd att använda ett elektroniskt transportdokument som transiteringshandling (ETD).

Har ditt företag tillstånd för förenklat förfarande, nivå 2, så måste du alltså ansöka om tillstånd att använda ETD. Tänk dock på att ditt företags tillstånd för förenklat förfarande, nivå 2, kan vara utfärdat i en annan medlemsstat. Om du vill ersätta det med ett tillstånd att använda ETD ska du i så fall söka tillståndet i den medlemsstaten. Det här är vanligast om ditt företag är aktivt inom flygområdet.

Uppdaterad: 2019-12-05


4000