Tullverket

Framtida tullhantering

Exportera varor

Den nya tullkodexen medför förändringar för dig som exporterar varor från Sverige. Här kan du läsa om de förändringar som är aktuella.

Varans och transportmedlets väg ut ur Sverige

Informationsutbytet i tullhanteringen för ett transportmedel och en vara som förs ut ur Sverige kommer att vara helt elektroniskt.

Se en översikt över logistiken för en vara och ett transportmedel som förs ut ur Sverige.

Passiv förädling

Tullförfarandet passiv förädling förändrades en del den 1 maj 2016. Bland annat utökades tillståndens giltighetstid och skillnadstullmetoden slopades. Det är också obligatoriskt att ställa en garanti för de tillstånd som utfärdats efter 1 maj och där import i förväg används (IM/EX). 

Läs mer om förändringarna inom passiv förädling.

Ursprungsintyg vid export

Ett nytt system med registrerade exportörer ersätter successivt systemet med GSP-certifikat med start 1 januari 2017. Svenska företag kan behöva bli registrerade exportörer i vissa fall.

Läs om förändringarna av ursprungsintyg vid export.

Uppdaterad: 2017-10-10Captcha *