Tullverket

Registrerad exportör (Rex)

Registrerad exportör (Rex) är ett system som används för att visa ursprung som kan ge förmånsbehandling. Systemet började användas inom GSP och Ceta (avtalet med Kanada) under 2017 och under 2019 vid export av ursprungsvaror till Japan.

Ett ursprungsintyg i form av en ursprungsdeklaration eller ursprungsförsäkran får upprättas av de exportörer som har Rex. Ursprungsförsäkran innehåller då ett Rex-nummer.

Rex används inom frihandelsavtalen med Japan och Kanada av EU:s exportörer av ursprungsvaror.

Inom GSP används ursprungsintyget GSP-certifikat form A eller ursprungsförsäkran (upprättade av en registrerad exportör) för varor med ursprung i GSP-länder. De båda systemen fungerar parallellt fram till juni 2020 och därefter är det bara ursprungsförsäkran som ska användas.

Ett företag som exporterar varor från ett GSP-land behöver ett tillstånd för att kunna utfärda ursprungsförsäkringar. Tillståndet innebär att företaget blir en så kallad registrerad exportör och, i samband med det, får ett Rex-nummer.

Svenska företag kan behöva Rex-tillstånd

De företag inom EU som behöver ansöka om att bli registrerade exportörer är:

  • företag som ska exportera ursprungsvaror till Japan eller Kanada
  • företag som vidaresänder GSP-varor till Norge, Schweiz eller inom EU, till exempel efter att varorna har legat på tullager
  • företag som exporterar material till GSP-länder för kumulation, dvs. tillverkning av varor som sedan importeras med ursprungsintyg.

I Sverige är det Tullverket som utfärdar Rex-tillstånd.

Registrerad exportör – ansökan och registrering.

Rex kommer även att användas i vissa kommande frihandelsavtal och i andra ensidiga förmånsarrangemang.

Uppdaterad: 2019-01-31


4000