Tullverket

Meddelanden i Systemet för tullbeslut

Här får du hjälp med hur du ska göra för att läsa och svara på Tullverkets meddelanden om ditt tillstånd eller din ansökan i Systemet för tullbeslut.

På den här sidan får du hjälp med vilka val du ska göra och hur du ska fylla i fälten på följande sidor:

  • CDMS Dashboard Page
  • Authorisations List Page
  • Notification on Application/Authorisation Page

Logga in

Börja med att logga in i Systemet för tullbeslut.

Läs om hur du loggar in i systemet.

CDMS Dashboard Page

Den första sidan du kommer till när du har loggat in är CDMS Dashboard Page, en slags anslagstavla över dina tillstånd och meddelanden. Välj "Notifications List" i menyn i vänsterkanten.

Bild på sidan CDMS Dashboard Page med orden "Notifications List" gulmarkerade.


Notifications List Page

När du har valt "Notifications List" kommer du till sidan Notifications List Page. På sidan visas en lista över ditt företags meddelanden från Tullverket. Leta upp det meddelande du vill läsa och ställ markören på det. Välj sedan "Details" längst till höger på raden.


Bild på sidan Notifications List Page med kolumnrubrikerna gulmarkerade

 

Har du många meddelanden kan du sortera dem för att lättare hitta det du letar efter. Om du till exempel väljer fallande ordning i kolumnen "Date of reception" ser du det nyaste meddelandet överst. Det går också att sortera efter andra kolumner.

KolumnförklaringarApplication Reference number

Ansökans referensnummer

Customs Decision Reference number

Beslutets referensnummer eller tillståndsnummer

Notification Type

Typ av meddelande – Se exempel på meddelanden längre ner.

Request

Här kan du se om du kan svara på meddelandet eller inte.
Yes = Du kan svara på meddelandet.
No = Du kan inte svara på meddelandet.

Date of reception

Den dag ditt företag fick meddelandet i Systemet för tullbeslut

Expiry date

Sista dag för att svara på meddelandet

Status

Status på meddelandet.
Unread = Företaget har inte läst meddelandet.
Answered = Företaget har svarat på meddelandet.
Read = Företaget har läst meddelandet.

Functionality

Välj "Details" för att läsa meddelandet.


Exempel på meddelandenApplication Acceptance notification

Meddelande om godtagen ansökan. Din ansökan har gått igenom vår första granskning.

Application Non Acceptance notification

Meddelande om avvisad ansökan. Din ansökan har inte gått igenom vår första granskning.

Request for Additional Information

Begäran om ytterligare uppgifter. Du behöver skicka in fler uppgifter i ärendet genom att svara på meddelandet.

Grounds of intended decision

Du ges rätten att bli hörd innan vi fattar beslut i ditt ärende. Det betyder att du har rätt att yttra dig om det beslut vi kommer att fatta. Du har möjlighet att svara på meddelandet inom 30 dagar från det att meddelandet skickades.

Decision notification

Tullverket har tagit ett beslut i ärendet.


Notification on Application/Authorisation Page

När du har valt "Details" kommer du till någon av sidorna Notification on Application Page eller Notification on Authorisation Page, beroende på om meddelandet gäller en ansökan eller ett tillstånd. Här kan du läsa vad som står i meddelandet.

Bild på sidan Notification on Authorisation Page


Gå in under tredje fliken, som heter "Notification Specific information", och läs meddelandet. Här ser du också vilken som är den sista dagen för att svara på meddelandet, i de fall du kan lämna ett svar.

För att svara på meddelandet väljer du "Provide Request Answer" längst upp på sidan.

Uppdaterad: 2019-12-03


4000