Tullverket

Företagsuppgifter

I den här tjänsten kan du se vilka uppgifter om ditt företag som är registrerade i Tullverkets system. Du kan även ändra vissa uppgifter.

Håll företagets uppgifter uppdaterade

Om du behöver ändra dina personliga inloggningsuppgifter (till exempel mobilnummer eller lösenord) klickar du på ditt namn när du är inloggad och ändrar direkt.

De uppgifter som du kan ändra i den här tjänsten är

  • namn (endast officiellt registrerade uppgifter)
  • telefonnummer
  • adress (endast officiellt registrerade uppgifter).

Andra uppgifter behöver hanteras på olika sätt:

  • e-postadress för kontaktperson för signeringscertifikat: ändra på blanketten "Anmälan/avanmälan av kontaktperson som erhållit fullmakt för hantering av signeringscertifikat"
  • organisationsnummer (tänk på att även ansöka om nya tillstånd om ni byter organisationsnummer).

Uppdaterad: 2019-12-03


4000