Tullverket

Tullverkets internetdeklaration TID

TID är Tullverkets internetdeklaration. Med den deklarerar du snabbt och smidigt direkt på webben.

Det enda du behöver när du använder TID är

  1. en dator med internetuppkoppling
  2. Adobe Acrobat Reader version 9 (för utskrifter).

Kom igång med TID

För att kunna använda TID behöver du ha tillgång till Tullverkets webbtjänster.

Ansök om tillgång till Tullverkets webbtjänster och anmäl behörighetsadministratör.

 

Du behöver inte längre tillstånd

Tidigare behövde du ett tillstånd från Tullverket för att kunna använda TID. Det här tillståndet har nu tagits bort och det enda du behöver för att kunna använda Tullverkets internetdeklaration är att ansöka om tillgång till Tullverkets webbtjänster. 

I Tullverkets internetdeklaration kan du bara skicka meddelandena UNU och DNU. Om du vill kunna skicka in DNU men saknar tillstånd till betalningsanstånd behöver du betala eventuella avgifter innan dina varor kan frigöras. För att kunna skicka in andra meddelanden behöver ditt företag ytterligare tillstånd som du kan ansöka om på särskilda blanketter.


Meddelande

Beskrivning

Tillstånd som krävs

HNU

Förenklad importdeklaration

Förenklat deklarationsförfarande vid import (TVFDE)

 

Betalningsanstånd (EUDPO) (tidigare kredittillstånd)

TNU

Kompletterande importdeklaration

Förenklat deklarationsförfarande vid import (TVFDE)

UGE

Lokalt klareringsförfarande export (godkänd exportör)

Lokalt klareringsförfarande för export (TVGEX)

SID, SUD

Summariska in- och utförseldeklarationer

Tillstånd att lämna SID/SUD (TVTIS)

 

Summarisk införseldeklaration i TID

Innan ditt företag importerar eller exporterar varor över EU:s gränser ska ni i många fall skicka en föranmälan i form av en elektronisk summarisk införsel- eller utförseldeklaration.

Det är transportören som är ansvarig för att en summarisk in- eller utförseldeklaration skickas in. Ansvaret för att föranmälan kommer in till Tullverket kan överlåtas till annan part, men då måste fullmakt finnas mellan parterna.

Exportdeklarationer innehåller oftast en föranmälan, men det finns undantag då ni måste göra en separat anmälan. Då behövs ett tillstånd.

Den summariska införseldeklarationen kan inte jämställas med en importdeklaration, eftersom föranmälan skickas innan varorna når gemenskapen.

Begär klarering av deklarationer registrerade i TID 

Du begär klarering på olika sätt beroende på vilket meddelande du har skickat in via TID.

Du som använder meddelandena DNU, HNU eller UNU måste begära att Tullverket klarerar dina tulldeklarationer. Om dina varor finns på lager och du använder DNU eller HNU kan du begära klarering via länken Begäran om klarering om TID-deklarationer som finns i TID.

När du har använt meddelandet UNU måste du eller ditt ombud begära klarering genom att besöka en av Tullverkets klareringsexpeditioner och uppge ditt tull-id.

Du kan låta ditt ombud begära klarering elektroniskt. När du själv skickar in ett DNU- eller HNU-meddelande via TID anger du ombudets Eori-nummer i fältet Klareringsbehörig i din deklaration. Om du skriver siffrorna 898989-8989 i fältet kan vem som helst begära klarering elektroniskt.

Kontrollera ärendets status

I TID kan du kontrollera vilken status dina ärenden har.

  1. Klarerat – ditt ärende har klarerats
  2. Påbörjat – ditt ärende har aldrig skickats in till Tullverket
  3. Mottaget – Tullverket har tagit emot ditt ärende som väntar på klarering
  4. Avvisat – Tullverket har skickat tillbaka ditt ärende med ett felmeddelande; du måste rätta och skicka tillbaka ärendet
  5. Obesvarat – Meddelandet har inte kommit fram till Tullverket.

Observera att en TNU aldrig blir klarerad i TID utan har som högsta status Mottaget.

Om du av någon anledning inte kommer att begära klarering av ett ärende som vi har mottagit behöver du kontakta TullSvar för att makulera ärendet.

Även ombud kan använda TID

För att du som ombud ska kunna använda TID för din kunds räkning behöver du, förutom tillstånd, även bli registrerad som tullombud hos Tullverket (TVOMB).

Ansök om att bli registrerad som tullombud

Länk till tjänsten

Tullverkets internetdeklaration TID 

Lär dig mer

Gå en kurs i hur du deklarerar med TID. Kursen ger dig grundläggande information om TID.

Anmäl dig till en kurs om hur du deklarerar med TID.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-07-11