Tullverket

Aktuellt

Hjälp till dig som skaffar system för tullagerbokföring

I det nya tullagerförfarandet skiljer sig kraven på lagerbokföring väsentligt åt i jämförelse med tidigare bestämmelser. All information ska utbytas elektroniskt och det är tydligare kravställt vilka uppgifter som ska ingå.