Tullverket

Aktuellt

Nu är Systemet för tullbeslut igång

Den 2 oktober togs EU:s nya system för tullbeslut i drift. I fortsättningen är det via detta system som du både ska söka merparten av de tillstånd som styrs av den EU-gemensamma lagstiftningen och även ta emot beslut i dina ärenden.

  • 2017-10-18

    Några förtydliganden om hur du använder Systemet för tullbeslut, CDS

    Systemet för tullbeslut (CDS) har nu varit i drift ett par veckor. Under denna tid har vi upplevt att det råder en viss tveksamhet kring användningen av systemet. Det handlar bland annat om hur du får tillgång till CDS och hur du vet att ansökan har kommit fram till Tullverket.
  • 2017-10-13

    Tullverket kontrollerar ursprungscertifikat

    När en deklarant har yrkat på förmånsbehandling i efterhand måste Tullverket kontrollera styrkande handlingar som exempelvis ursprungscertifikat och transportdokument.