Tullverket

Aktuellt

Övergångsperioden till nya tullagerförfarandet förlängd till 1 november 2018

Många tillståndsinnehavare får just nu sina tullagertillstånd omprövade och Tullverket räknar med att ha omprövat samtliga tullagertillstånd den 30 april 2018. För att göra övergången till det nya tullagerförfarandet så smidig som möjligt har Tullverket förlängt övergångsperioden till det nya tullagerförfarandet till den 1 november 2018.

  • 2018-03-15

    GSP-länder utan ursprungsintyg från januari 2018

    EU-kommissionen har meddelat att 15 GSP-länder som skulle ha gått över till Rex under 2017 ännu inte har gjort det. Länderna har inte heller begärt förlängning av sin övergångsperiod, vilket innebär att länderna just nu inte kan upprätta några ursprungsintyg alls för sina exportvaror.
  • 2018-03-15

    Rätt ursprungsintyg från olika GSP-länder

    Från och med i år finns det länder som helt har gått över till Rex, systemet med registrerade exportörer. De här länderna kan inte längre utfärda GSP-certifikat utan kan enbart använda Rex ursprungsförsäkringar. Det är viktigt att du tar reda på vilka ursprungsintyg som gäller från de GSP-länder du importerar från.