Tullverket

Samlad garanti – tillstånd

Samlad garanti innebär att du ställer garanti för tull och andra avgifter för två eller flera händelser, deklarationer eller tullförfaranden. För att få använda samlad garanti behöver du tillstånd.

Tillståndskod: EUCGU

Det finns ett antal olika tillståndstyper som ställer krav på garanti för du ska få använda tillståndet. Till exempel krävs i regel tillstånd till samlad garanti för tullager och aktiv förädling. Om tillstånden i fråga gäller enstaka transaktioner, eller en förenklad tillståndsansökan som bara omfattar en deklaration, finns det möjlighet att ställa en individuell garanti.

Läs om individuell garanti.

Webbseminarium: Tillstånd till samlad garanti

Den 5 september mellan klockan 10-11 kan du lära dig mer om tillståndet till samlad garanti. I webbseminariet kan du passa på att ställa frågor via en chatt.

Det enda du behöver för att kunna delta är en dator och högtalare eller hörlurar. Webbseminariet är kostnadsfritt och du kan även se det i efterhand. Du kan ansluta till seminariet strax före klockan 10. Anslut som "gäst". Skriv ditt företags och ditt namn i inloggningsrutan, som "Företagsnamn, Förnamn Efternamn". Då släpps du in till seminariet.

Anslut till Tullverkets webbseminarium om samlad garanti

Vem kan få tillstånd?

Val av garanti vid samlad garanti

Tullverket godtar följande former av garantier:

 

Observera att för samlad garanti som är kopplad till transiteringar godtas endast borgensförbindelse.

Referensbelopp

Den samlade garantin utgår från ett referensbelopp som fastställs under handläggningen. Du ska själv räkna ut ett preliminärt referensbelopp som du ska ange i din ansökan.

Läs om hur du beräknar referensbeloppet.

Nedsättning av garanti

Om ditt företag uppfyller vissa villkor och kriterier finns det möjlighet att få garantibeloppet nedsatt. För att få nedsättning måste du ansöka om det i din tillståndsansökan.

Läs om vilken nedsättning du kan få och villkoren för detta.

Så här ansöker du

Du ansöker genom att fylla i webbformuläret i länken nedan. När du har fyllt i formuläret skriver du ut det, låter en behörig firmatecknare underteckna det och skickar det sedan i original till Tullverket via post. Formuläret ger dig stöd i din ansökan genom hjälptexter och valideringar, så att du lämnar in rätt uppgifter redan i ansökan.

Om du ansöker om nedsättning av garantibeloppet ska du bifoga underlag som visar att du uppfyller villkoren för detta.

För att nå webbformuläret måste du ha behörighet till webbtjänsterna på tullverket.se.

Så här får du behörighet till webbtjänsterna. 

Ansök om tillstånd till samlad garanti.

Länk till ansökan om nedsättning av samlad garanti till 50 %Word

Länk till ansökan om nedsättning av samlad garanti till 30 %Word

Länk till ansökan om nedsättning av samlad garanti till 0 %Word

Hjälp till att fylla i nedsättning av samlad garanti, se Avsnitt III, redovisnings- och logistiksystem.PDF

Vad gäller när du har fått ditt tillstånd?

Vilka villkor som gäller specifikt för ditt företag framgår av tillståndet. Det gäller bland annat följande uppgifter:

  • Tillståndet gäller endast för den ekonomiska aktör som anges som innehavare i tillståndet. Innehavaren ska fullgöra de skyldigheter som följer av tillståndet.
  • Tillståndet får endast användas för de tullförfaranden som finns angivna i tillståndet.
  • Det referensbelopp som anges i tillståndet får inte överskridas.
  • Tillståndet anger nivån på den samlade garantin.
  • Tillståndet anger tidsfristen för betalning.

Det är också viktigt att du sätter dig in i de villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Läs mer om villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Gällande bestämmelser

Tullkodex (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013) artiklarna 23, 44 och 166-167PDF

Kompletteringsförordningen (Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2446) artiklarna 145-147PDF

Genomförandeförordningen (Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2447) artiklarna 223-225PDF

Tullordningen (Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning) 7 kap. 3 §PDF


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärUppdaterad: 2017-08-18