Tullverket

Ombudsregistrering

För att du ska kunna agera som tullombud måste du registrera ditt företag hos Tullverket. Ansökan/registrering som TVOMB sker en gång per juridisk person på -00 nivå, ingen registrering sker på tilläggssiffror.

Tillståndskoder: TVOMB

Grundkrav för att ansökan om registrering som tullombud

  • Företaget bedriver eller har planer på att starta import- eller exportverksamhet.
  • Företaget är registrerat hos Bolagsverket (undantag finns, t.ex för enskild firma)
  • Företaget måste ha EORI-nummer

Ansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare

Ansökan ska skickas in i original med post till Tullverket

Att vara ombud innebär att du lämnar en tulldeklaration i en annan persons namn. Du måste dock ha en fullmakt från din kund för att få agera i dennes namn. Det går att lämna både import- och exportdeklarationer som ombud, och ett ombud kan även ta på sig betalningsskyldigheten för importavgifterna.

För att kunna lämna deklarationer som ombud måste du vara registrerad som ombud i Tullverkets nationella kundregister. För att bli det behöver du skicka in en ansökan. Det kostar inget att ansöka och registreringen gäller tills vidare.

Vid export ska du lämna elektroniska deklarationer till oss. Vid import kan du använda både elektroniska deklarationer och blankettdeklarationer. Det går också bra att lämna deklarationer både enligt normalförfarandet och enligt förenklade förfaranden.

Trots att det är du som ombud som utfärdar tulldeklarationen är det alltid importören respektive exportören som är ansvarig för att uppgifterna i deklarationen är korrekta. Det är därför viktigt att du informerar din kund om vad du har deklarerat.

Det finns två typer av ombudskap: direkt och indirekt

Direkt ombud är den vanligaste formen av ombud. Det betyder att du lämnar deklarationen i din kunds namn, och själv står som ombud i tulldeklarationen.

Indirekt ombud innebär att du lämnar deklarationen i ditt eget namn men för annans räkning. Det blir du själv som står som deklarant och vid import dessutom gäldenär och då krävs också att du har tullkredit.

Blanketter

Ansökan om registrering som tullombudWord
Ansökan om registrering som tullombudPDF

Skicka blanketten till adressen:

Tullverket
Box 12854
112 98 Stockholm


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-11-03