Tullverket

På tullverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Jag förstår
Tullverkets logotyp. Tillbaka till startsidan

Remisser

Här publicerar vi Tullverkets remissvar. Om du söker efter ett remissvar som skrivits före år 2007, kontakta oss.

Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-12-01

Framställan från Transportstyrelsen om uppgifter i vägtrafikregistret och om sökbegrepp för dessa uppgifterPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2014-10-28

Remiss angående ny kontrollhandbok för kosttillskottPDF
Mottagare: Livsmedelsverket
Datum: 2014-11-05

Tullverkets yttrande rörande förslag till föreskrifter om märkning av trä och träemballage med sundhetsintyg samt föreskrifter om växtskyddsavgifterPDF
Mottagare: Jordbruksverket
Datum: 2014-11-05

Tullverkets yttrande rörande förslag till förändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:37) om handelsbeteckningar för fiskeri- och vattenbruksprodukterPDF
Mottagare: Livsmedelsverket
Datum: 2014-11-05

Tullverkets yttrande rörande förslag till förordning om återvinning av fartygPDF
Mottagare: Regeringskansliet
Datum: 2014-10-22

Tullverkets yttrande över betänkandet Privat införsel av alkoholdrycker (SOU 2014:58)PDF
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2014-10-24

Skriftlig procedur, gemensam uppfattning avseende vissa frågor gällande hantering av alkohol (ITEG/O/1, 2 och 3)PDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-10-20

Tullverkets yttrande över förslag till förändring av förordning (1994:1236) om producentansvar för däckPDF
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2014-10-22

Tullverkets yttrande avseende remiss Nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärandePDF
Mottagare: Utbildningsdepartementet
Datum: 2014-10-07

Tullverkets yttrande över promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2015PDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-10-13

Tullverkets yttrande över höjd skatt på tobakPDF 
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-10-10

Tullverkets yttrande över Synnerligen grova narkotikabrott (SOU 2014:43)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-10-06

Tullverkets yttrande över föreskrifter om utfärdande av pass för sällskapsdjurPDF 
Mottagare: Jordbruksverket
Datum: 2014-10-08

Tullverkets yttrande över SOU 2014:39 Bättre juridiska förutsättningar för samvekan och servicePDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2014-09-22

Promemorian Införande av vissa internationella standarder i penningtvättlagenPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2012-09-22

Tullverkets yttrande angående VinteralkylatPDF
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2014-09-22

Remiss av Utkast till lagrådsremiss – Ökade möjligheter att resa inom EU utan passPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-09-09

Tullverkets yttrande över promemorian Ett förtydligande av 33 kap. 6 § rättegångsbalkenPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-08-26

Promemorian - En tydligare skadereglering i statenPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-08-26

Promemorian Beskattning av flygbränsle och fartygsbränslePDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-07-22

Promemorian Ändrad beskattning av vissa biodrivmedelPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-07-22

Tullverkets yttrande över "Den nya polisorganisationen – några frågor om personuppgiftsbehandling m.m."PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-06-18

Tullverkets yttrande över promemorian "Höjning av avgifterna till brottsofferfonden"PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-06-03

Tullverkets yttrande över Transportstyrelsens förslag om kör- och vilotider samt färdskrivare och internationella vägtransporter inom EESPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2014-05-14

Tullverkets yttrande över promemorian om viss privatinförsel av cigaretterPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-05-14

Yttrande över förändringar i momslagen och förordning om Europeiska unionens punktskatteområde, med anledning av ändrad status av MayottePDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-05-05

Promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015PDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-05-05

Promemorian om ny instansordning i regelsystemet för exportbutikerPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-04-24

Yttrande över betänkandet Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-04-22

Promemorian Arbetsuppgifter för civilanställda vid EkobrottsmyndighetenPDF
Mottagare: Justitiedepartementet 
Datum: 2014-03-18

Tullverkets yttrande avseende remiss Regelefterlevnad inom yrkestrafiken på väg: Konsekvenserna av att införa en möjlighet för polisen att hindra fortsatt färd genom klampning av fordonPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2014-03-21

Tullverkets yttrande avseende remiss Regelefterlevnad inom yrkestrafiken på väg: konkurrensvillkor / cabotagetransporterPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2014-03-21

Tullverkets yttrande avseende remiss Regelefterlevnad inom yrkestrafiken på väg: Taxiverksamheten som  helhetPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2014-03-21

Tullverkets synpunkter på SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagenPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2014-03-11

Tullverkets yttrande ang. Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella rättigheterPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-03-11

Tullverkets betänkande av utredningen om nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial (SOU 2013:70)PDF
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2014-03-06

Tullverkets yttrande över delbetänkandet Skärpta straff för vapenbrott (SOU 2014:7)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-03-06

Tullverkets yttrande avseende remiss om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckning över narkotikaPDF
Mottagare: Läkemedelsverket
Datum: 2014-02-26

Läkemedelsverkets föreskrifter om de narkotiska ämnena gammabutyrolakton och 1,4-butandiolPDF
Mottagare: Läkemedelsverket
Datum: 2014-02-24

Promemorian Informationsutbyte för bekämpning av allvarlig brottslighet – genomförande av ett samarbetsavtal med Förenta staternaPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-02-13

Angående  förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedelPDF 
Mottagare: Livsmedelsverket
Datum: 2014-02-12

Kommissionens förslag till ny förordning om offentlig kontroll (9496713; COM(2013 265 final)PDF

Mottagare: Livsmedelsverket
Datum: 2013-09-23

Yttrande över remiss av regeringens biståndspolitiska plattformPDF

Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2014-02-10

Yttrande över remiss av Transportstyrelsens framställan om ändring i lagen om vägtrafikregister samt förordning om vägtrafikdefinitionerPDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2014-02-05

Departementspromemorian (Ds 2013:74) Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT)PDF

Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2014-01-30

En europeisk övervakningsorder (Ds 2013:75)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-01-30

Yttrande avseende förslag om vissa ändringar i fiskerilagstiftningens sanktionssystemPDF

Mottagare: Landsbygdsdepartementet
Datum: 2014-01-27

Yttrande över promemorian Förlängd övergångstid för tillämpning av vissa bestämmelser i polisdatalagenPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-01-20

Yttrande avseende förslagen om ombudskostnader och tredjemanskontroll i betänkandet (SOU 2013:62) Förbud mot dubbla förfaranden – och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandetPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-01-16

Yttrande över betänkandet Vad bör straffas? (SOU 2013:38)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-01-10

Komplettering av Skogsstyrelsens meddelande 2012:2, Uppdrag om nationella bestämmelser som kompletterar EU:s timmerförordningPDF

Mottagare: Landsbygdsdepartementet
Datum: 2014-01-09

Mer information
Remissvar 2013
Remissvar 2012

Remissvar 2011
Remissvar 2010
Remissvar 2009
Remissvar 2008
Remissvar 2007

Dela:
Kontakta oss  •  Prenumerera på information  •  Om webbplatsen  •  Om kakor (Cookies)