Tullverket

Tullverkets logotyp. Tillbaka till startsidan

Remisser

Här publicerar vi Tullverkets remissvar. Om du söker efter ett remissvar som skrivits före år 2007, kontakta oss.

Remiss av Utkast till lagrådsremiss – Ökade möjligheter att resa inom EU utan passPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-09-09

Tullverkets yttrande över promemorian Ett förtydligande av 33 kap. 6 § rättegångsbalkenPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-08-26

Promemorian - En tydligare skadereglering i statenPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-08-26

Promemorian Beskattning av flygbränsle och fartygsbränslePDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-07-22

Promemorian Ändrad beskattning av vissa biodrivmedelPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-07-22

Tullverkets yttrande över "Den nya polisorganisationen – några frågor om personuppgiftsbehandling m.m."PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-06-18

Tullverkets yttrande över promemorian "Höjning av avgifterna till brottsofferfonden"PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-06-03

Tullverkets yttrande över Transportstyrelsens förslag om kör- och vilotider samt färdskrivare och internationella vägtransporter inom EESPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2014-05-14

Tullverkets yttrande över promemorian om viss privatinförsel av cigaretterPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-05-14

Yttrande över förändringar i momslagen och förordning om Europeiska unionens punktskatteområde, med anledning av ändrad status av MayottePDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-05-05

Promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015PDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-05-05

Promemorian om ny instansordning i regelsystemet för exportbutikerPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-04-24

Yttrande över betänkandet Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-04-22

Promemorian Arbetsuppgifter för civilanställda vid EkobrottsmyndighetenPDF
Mottagare: Justitiedepartementet 
Datum: 2014-03-18

Tullverkets yttrande avseende remiss Regelefterlevnad inom yrkestrafiken på väg: Konsekvenserna av att införa en möjlighet för polisen att hindra fortsatt färd genom klampning av fordonPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2014-03-21

Tullverkets yttrande avseende remiss Regelefterlevnad inom yrkestrafiken på väg: konkurrensvillkor / cabotagetransporterPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2014-03-21

Tullverkets yttrande avseende remiss Regelefterlevnad inom yrkestrafiken på väg: Taxiverksamheten som  helhetPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2014-03-21

Tullverkets synpunkter på SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagenPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2014-03-11

Tullverkets yttrande ang. Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella rättigheterPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-03-11

Tullverkets betänkande av utredningen om nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial (SOU 2013:70)PDF
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2014-03-06

Tullverkets yttrande över delbetänkandet Skärpta straff för vapenbrott (SOU 2014:7)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-03-06

Tullverkets yttrande avseende remiss om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckning över narkotikaPDF
Mottagare: Läkemedelsverket
Datum: 2014-02-26

Läkemedelsverkets föreskrifter om de narkotiska ämnena gammabutyrolakton och 1,4-butandiolPDF
Mottagare: Läkemedelsverket
Datum: 2014-02-24

Promemorian Informationsutbyte för bekämpning av allvarlig brottslighet – genomförande av ett samarbetsavtal med Förenta staternaPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-02-13

Angående  förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedelPDF 
Mottagare: Livsmedelsverket
Datum: 2014-02-12

Kommissionens förslag till ny förordning om offentlig kontroll (9496713; COM(2013 265 final)PDF

Mottagare: Livsmedelsverket
Datum: 2013-09-23

Yttrande över remiss av regeringens biståndspolitiska plattformPDF

Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2014-02-10

Yttrande över remiss av Transportstyrelsens framställan om ändring i lagen om vägtrafikregister samt förordning om vägtrafikdefinitionerPDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2014-02-05

Departementspromemorian (Ds 2013:74) Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT)PDF

Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2014-01-30

En europeisk övervakningsorder (Ds 2013:75)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-01-30

Yttrande avseende förslag om vissa ändringar i fiskerilagstiftningens sanktionssystemPDF

Mottagare: Landsbygdsdepartementet
Datum: 2014-01-27

Yttrande över promemorian Förlängd övergångstid för tillämpning av vissa bestämmelser i polisdatalagenPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-01-20

Yttrande avseende förslagen om ombudskostnader och tredjemanskontroll i betänkandet (SOU 2013:62) Förbud mot dubbla förfaranden – och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandetPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-01-16

Yttrande över betänkandet Vad bör straffas? (SOU 2013:38)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-01-10

Komplettering av Skogsstyrelsens meddelande 2012:2, Uppdrag om nationella bestämmelser som kompletterar EU:s timmerförordningPDF

Mottagare: Landsbygdsdepartementet
Datum: 2014-01-09

Mer information
Remissvar 2013
Remissvar 2012

Remissvar 2011
Remissvar 2010
Remissvar 2009
Remissvar 2008
Remissvar 2007

Dela:
Kontakta oss  •  Prenumerera på information  •  Om webbplatsen  •  Om kakor (Cookies)