Tullverket

2017-06-01

Nyhet

Varor från tillfälligt lager till tullager

Varor som kommer till Sverige från ett land utanför EU ska anmälas till Tullverket. Med det nya tullagerförfarandet kan varor lämnas ut från ett tillfälligt lager och direkt befordras till ett tullager.

När varor som du importerar från ett land utanför EU kommer till Sverige placeras de ofta på ett tillfälligt lager. Med det nya tullagerförfarandet kan du nu lämna ut varorna och direkt befordra dem till ett tullager.

Bevisa att varorna är frigjorda

För att dina varor ska kunna lämnas ut måste det tillfälliga lager där varorna finns få information om att varorna verkligen är frigjorda för tullagerförfarandet. Du bevisar att varorna är frigjorda med hjälp av ett så kallat medgivande om bortförande. Det här medgivandet kallades tidigare utlämningssedel. Meddelandet ”medgivande om bortförande” (TSPR) innebär att tillståndshavare för ett tillfälligt lager får ett bevis på att varor kan lämnas ut i samband med att varorna blir frigjorda för tullagerförfarandet. Du kan antingen prenumerera på meddelandet om du vill använda EDI-tjänsterna eller ladda ned det på tullverket.se.

Samma möjligheter finns mellan olika tullager och då kallas meddelande för ”medgivande om utlämning” (CWPR) och fungerar på samma sätt.

Dessa meddelande kan göras tillgängliga genom att tillståndshavaren till en anläggning för tillfälligt lager antingen prenumererar på det elektroniska meddelandet TSPR eller hämtar meddelandet på tullverket.se. I och med det meddelandet kan det tillfälliga lagret säkerställa att de får lämna ut sändningen mot tullagerdeklarationen.

Läs mer om tjänsten ”Medgivande om bortförande eller utlämning”.

Läs mer om hur du tar emot meddelandet automatiskt via en system-till-system-lösning.

Om du transiterar dina varor från ett tillfälligt lager eller ett annat tullager är transiteringen själva utlämningsmedgivandet. Om dina varor importeras direkt kan du fortsätta att använda meddelandet Elektronisk utlämningssedel, UTL.