Tullverket

2018-02-15

Nyhet

Tullsuspensioner

Rättelse KN-nr ex 2710 19 81 och ex 2710 19 99

Rättelse till rådets förordning 2016/2390 av ändring av bilagor till förordning 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter.

Rättelsen gäller för KN-numren ex 2710 19 81 och ex 2710 19 99. Texten i kolumnen ”Beskrivning" ändras enligt 2018/L41.

Läs mer i EUT 2018/L41