Tullverket

2017-05-03

Nyhet

Tullager, tekniska specifikationer

Tullverket publicerade den 2 maj 2017 uppdaterade versioner av specifikationer för aktören ansvarig för hänförandet till tullagerförfarandet (deklarant) och för aktören tillståndshavaren (tullagerhavaren) samt kuvertspecifikation, svarsmeddelandespecifikation och dokumentet kodlistor.

Mer utförlig beskrivning av vilka ändringar som är införda återfinns i respektive dokument.

Tullager, tekniska specifikationer