Tullverket

2018-04-25

Nyhet

Tilläggstullar på vissa varor från USA

Tilläggstullen ändras till 0,3 %

Utöver den värdetull som är tillämplig enligt rådets förordning 952/13 ska en värdetull tas ut enligt förordning 673/2005 om införande av tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i USA.

Tilläggstullen ändras till 0,3 % från den 1 maj och tas ut på produkterna angivna nedan.

0710 40 00
6204 62 31
8705 10 00 och
9003 19 00 20-30.

Läs mer i förordning 2018/632