Tullverket

2019-09-03

Nyhet

Skaffa behörighet till EU:s nya system för bindande klassificeringsbesked (BKB) och godkänd ekonomisk aktör (AEO)

Kommer du att behöva ansöka om AEO-tillstånd eller BKB i höst? Då måste du ha behörighet till Tullverkets webbtjänster så att du säkert kommer in i det nya systemet när du ska ansöka.

Den 1 oktober 2019 införs EU:s gemensamma system för digital hantering av BKB (bindande klassificeringsbesked) och AEO (godkänd ekonomisk aktör). I systemen kommer du att kunna ansöka om AEO-tillstånd och BKB, och det är även där du får ditt beslut. Du kan också ta emot meddelanden från Tullverket som rör din ansökan.

Så här kommer du åt systemen

Du kommer att nå de nya systemen via en EU-portal (Trader Portal) som du loggar in i via Tullverkets webbtjänster. Det är också i webbtjänsterna som behörigheterna för systemen kommer att hanteras.

Via webbtjänsterna slussas du till EU-portalen där du sedan kan skicka in din ansökan. Det är även där som all kommunikation mellan Tullverket och dig eller ditt företag sker.

Logga in med Chrome eller Firefox

De båda systemen är framtagna av EU-kommissionen som tills vidare rekommenderar att du använder Chrome eller Firefox när du ska logga in i systemen.

Sök behörighet redan nu

För att kunna ansöka via EU-portalen behöver

  • det företag du ansöker för ha tillgång till Tullverkets webbtjänster
  • du ha en personlig inloggning till webbtjänsterna och behörighet till Systemet för AEO respektive BKB.

Om företaget inte redan har tillgång till Tullverkets webbtjänster är det hög tid att ansöka om det nu, så att alla behörigheter är klara när det är dags att söka tillstånd eller BKB. Det är alltså företaget som ska ansöka om tillgång till webbtjänsterna och samtidigt anmäla en behörighetsadministratör.

Behörighetsadministratören kan sedan lägga till användare och ge rätt person behörighet att ansöka om AEO-tillstånd respektive BKB för företagets räkning. Detta går att göra redan nu.

Har du redan behörighet till andra webbtjänster måste du ändå se till att din behörighetsadministratör ger dig behörighet till systemet för AEO eller BKB genom att kryssa i den tjänsten i din profil.

Läs mer om Tullverkets webbtjänster och ansök om tillgång tjänsterna.

Olika behörighetsnivåer

Det kommer att finnas olika behörighetsnivåer för användare av systemen. Det gör det möjligt att ge vissa användare enbart läsrättigheter medan andra kan få en bredare behörighet som ger dem rätt att till exempel både fylla i och skicka in en ansökan.

Läs mer om de olika behörighetsnivåerna för AEO.

Läs mer om de olika behörighetsnivåerna för BKB.

Registrera e-postadress

För att kunna kommunicera med Tullverket i de centrala EU-systmen behöver alla användare registrera en e-postadress i respektive system. Detta gör du lättast när du loggar in i systemet för första gången. Du kan också förbereda genom att göra detta redan nu.

Läs mer om hur du anger din e-postadress.

Mer information

Läs mer om bindande klassificerings besked (BKB).

Läs mer om Godkänd ekonomisk aktör (AEO).

Uppdaterad: 2019-09-17