Tullverket

2017-02-27

Nyhet

Omprövning av tullagertillstånd med externa lagringsplatser

Tullverket kommer inte att godkänna några anläggningar som drivs av en annan part än tillståndshavaren när myndigheten omprövar tillstånd till tullager. Du som får ditt företags tillstånd till tullager omprövat behöver därför se över de externa lagringsplatser som tillståndet omfattar idag.

För att kunna ha ett tillstånd till tullager måste innehavaren av tillståndet vara samma part som driver anläggningen. Lagringsplatser som drivs av en annan part än tillståndshavaren, så kallade externa lagringsplatser, kommer inte att godkännas i samband med omprövningen. Det innebär att den som driver en extern lagringsplats kan behöva ansöka om ett eget tillstånd till tullager.

Den nuvarande hanteringen av tullager med externa lagringsplatser upphör i samband med att Tullverket omprövar företagets tillstånd till tullager. Omprövningarna ska vara genomförda senast den 31 december 2017. Om du som driver en extern lagringsplats vill ansöka om ett eget tullagertillstånd behöver du göra det senaste den 31 augusti 2017. Detta för att Tullverket ska hinna handlägga din ansökan och säkerställa att kraven för att beviljas ett tillstånd är uppfyllda och att det inte ska uppstå något glapp gentemot nuvarande tillstånd. Om ditt tillstånd omfattar externa lagringsplatser kan du anmäla det till Tullverket så att omprövningen av tillståndet påbörjas först under hösten 2017. Gör din anmälan via e-post till omprovning.tullager@tullverket.se.

Läs mer om tullager och tillstånd till tullager.

Uppdaterad: 2017-02-27