Tullverket

2017-03-08

Nyhet

Ny version av TDS den 18 mars

TDS, Tulldatasystemet, är det datasystem som används för klarering av import- och exportärenden och för att debitera tull och moms. Den 18 mars sker förändringar i TDS på importsidan.

Förändringar i TDS den 18 mars:

  • För de varukoder i Tulltaxan som kräver en kod för fångstintyg (kod C673) i fältet "bilagda handlingar" blir det möjligt att deklarera flera fångstintyg per varupost.
    I dag går det endast att deklarera ett fångstintyg per varupost.
  • Det blir möjligt att deklarera decimaler i fältet "extra mängdenhet" för att kunna deklarera korrekta mängder för exempelvis trävirke eller konstgjorda tänder. Vid import av exempelvis tio stycken konstgjorda tänder ska extra mängdenhet anges per 100 styck,  vilket då blir 0,10. Formatet kommer att vara samma som i viktfälten, n..11,3, det vill säga upp till elva numeriska tecken varav max tre decimaler.
  • Åtgärd 750, ekologiska produkter, infördes i Tulltaxan den 1 januari i år. Om varorna inte omfattas av åtgärden ska du deklarera kod Y929. Om varorna omfattas av åtgärden och det finns ett kontrollintyg, ska du i stället deklarera kod C644 samt numret på kontrollintyget. Om du inte deklarerar någon kod alls avvisas varuposten.

Uppdaterad: 2017-03-08