Tullverket

2017-04-18

Nyhet

Ny nationell kod vid slutanvändning

Från och med den 18 maj 2017 blir koden 503S obligatorisk som nationell kod för att identifiera de ärenden som deklareras till det särskilda förfarandet slutanvändning.

Den nationella koden 503S blir obligatorisk för deklarationer med förmånskod 115, 123 och 140. Skriv koden i fält 44, bilagda handlingar.

Det blir även obligatoriskt att ange datum för den sista dagen då avräkningsnotan ska lämnas. Datumet ska anges tillsammans med koden 503S i bilagda handlingar i fält 44 och ha formatet ååååmmdd. Om du skriver fel format på datumet avvisas ärendet.

Det är sedan den 1 maj 2016 obligatoriskt att lämna en avräkningsnota för ärenden som deklareras till slutanvändning.

Mer information

Slutanvändning

Uppdaterad: 2017-04-18