Tullverket

2017-03-17

Nyhet

Nya rutiner vid aktiv förädling

Den 3 april ändras rutinerna för dig som lämnar importdeklarationer för varor som efter aktiv förädling ska stanna inom EU.

Ändringen innebär följande:

  • Beräkningen av tullbeloppet har förändrats i vissa fall.
  • Du ska inte längre ange tidigare handlingar i importdeklarationen.

Ändrad beräkning av tullbelopp

När du importerar varor efter aktiv förädling kan du beräkna tullbeloppet på två olika sätt – antingen på den ursprungliga varan (enligt artikel 86.3 i tullkodexen) eller på den förädlade produkten (enligt artikel 85 i tullkodexen). Vilket sätt du ska använda angav du när du sökte tillstånd till aktiv förädling.

Detta innebär att den taxebestämmande dagen blir olika beroende på vilken variant av tullberäkning du använder.

När du beräknar tullbeloppet på den ursprungliga varan (artikel 86.3) ska du från den 3 april 2017 utgå från två olika datum:

  • Deklarationen får taxebestämmande dag avseende tullsats och eventuell antidumpningstull när deklarationen klareras för övergång till fri omsättning.
  • Övriga uppgifter till grund för deklarationen, såsom klassificering, tullvärde, kvantitet, beskaffenhet och ursprung, hänför sig till dagen då varorna anmäldes till aktiv förädling.
    När du beräknar tullbeloppet på den förädlade produkten (artikel 85) blir den taxebestämmande dagen, precis som tidigare, den dag då importdeklarationen tullklareras.

Importdeklarationen

Från och med den 3 april 2017 ska du inte längre deklarera tidigare handlingar i importdeklarationen.

För att avgifterna ska bli korrekta och importdeklarationen ska få rätt taxebestämmande dag är det viktigt att du fyller i deklarationen på rätt sätt.

Importdeklaration då tullbeloppet beräknas på den ursprungliga varan (artikel 86.3 i tullkodex)

Du ska lämna en importdeklaration med meddelandetyp DNU eller DNK. Tänk speciellt på följande fält.

Fält 33 – Varukod
Varukoden ska stämma överens med tillståndet. Har  varukoden förändrats sedan du anmälde varorna till aktiv förädling måste du använda dig av korrelationstabellen i Tulltaxan och ta den varukod som nu ersätter den förra.

Fält 37 – Förfarande
Ange förfarandekod 4051.

Fält 44 – Särskilda upplysningar – fritext
Ange det tull-id som finns på deklarationen för den medgivna aktiva förädlingen.

Importdeklaration då tullbeloppet beräknas på den förädlade produkten (artikel 85 i tullkodex)

Du ska lämna en importdeklaration med meddelandetyp DNU eller DNK. Tänk speciellt på följande fält.

Fält 37 – Förfarande
Ange förfarandekod 4051.

Fält 44 – Särskilda upplysningar: Ange koden SE300 (Taxebestämmande dag efter AF art 85 Tk). Då får deklarationen taxebestämmande dag när deklarationen klareras.

Observera att när du beräknar tullbeloppet på den förädlade produkten ska samtliga bearbetningskostnader ingå i tullvärdet. Bearbetningskostnaderna består av alla kostnader som har uppkommit vid tillverkningen av de bearbetade produkterna, inbegripet allmänna omkostnader och värdet på alla gemenskapsvaror om sådana har använts för bearbetningen.

Läs om import efter aktiv förädling.

Uppdaterad: 2017-03-17