Tullverket

2017-05-08

Nyhet

Nu omprövar vi tillstånd till förenklad deklaration och kredittillstånd

Tullverket omprövar nu alla tillstånd till förenklad deklaration och kredittillstånd. Det gör vi för att kontrollera att alla villkor i den nya tullkodexen är uppfyllda.

Från den 1 maj 2016 gäller den nya tullkodexen som medför nya villkor för förenklad deklaration och kredittillstånd (som numera heter betalningsanstånd). Tullverket omprövar därför alla giltiga tillstånd. Syftet är att kontrollera att de företag som i dag har dessa tillstånd uppfyller villkoren för att beviljas ett tillstånd enligt de nya reglerna.

Tullverket har inlett omprövningen av tillstånden och målsättningen är att samtliga tillstånd ska vara omprövade till mars 2018. När det är dags att ompröva ditt företags tillstånd kontaktar vi er på telefon. Ni får sedan svara på ett antal frågor via e-post. Ni som har ett kredittillstånd kommer att behöva komplettera med ett tillstånd till samlad garanti.

Vad händer med tillståndet när det omprövats?

Ett tidigare tillstånd gäller tills ett beslut fattas gällande omprövningen. Om ditt företag uppfyller de nya villkoren beviljar vi er ett nytt tillstånd som ersätter det tidigare. Om ni inte svarar eller skickar in de uppgifter som vi begär inom föreskriven tid innebär det att ni inte uppfyller de nya villkoren. Vi återkallar då ert tidigare tillstånd.

Läs mer om samlad garanti.

Läs mer om förenklad deklaration.

Läs mer om betalningstillstånd.

Uppdaterad: 2017-05-08