Tullverket

2018-01-26

Nyhet

Kombinerade nomenklaturen

Ändring av kompletterande anmärkning till Kap 27

I kapitel 27 i Kombinerade nomenklaturen, som återges i KN2018 som bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 ändrad genom 2017/1925, ska kompletterande anmärkning 2 f ändras enligt förordning 2018/125.

Förordningen träder i kraft den 15 februari.

Läs mer i förordningen 2018/125.