Tullverket

2017-08-08

Nyhet

Importtullar

Spannmålsavgifter

Nya importtullar fastställs inom spanmålssektorn och börjar gälla från den 8 augusti.

Läs mer i förordning 2017/1434