Tullverket

2017-03-28

Nyhet

Handelsavtalet Ceta kan snart börja användas

Det nya handelsavtalet Ceta mellan EU och Kanada är färdigförhandlat och kommer att börja tillämpas provisoriskt inom en snar framtid.

Det ursprungsintyg som ska användas vid handel med Kanada är en ursprungsdeklaration som skrivs på en faktura eller på en annan kommersiell handling. Inga andra ursprungsintyg – som exempelvis EUR.1-certifikatet – kommer att kunna användas.

Rex-nummer ett krav för export

Företag som ska exportera ursprungsvaror från EU behöver ansöka om att bli Registrerad exportör (Rex) och få ett Rex-nummer för att kunna upprätta ursprungsdeklaration för sändningar till Kanada med ett värde över värdegränsen 6 000 euro. När ett företag väl har ett Rex-nummer kan det använda samma nummer när det handlar med Kanada som när det handlar med GSP-varor.

Företag som ännu inte har blivit Registrerad exportör men som har tillstånd som godkänd exportör kan använda sitt nuvarande tillstånd under en övergångsperiod som sträcker sig över 2017. Så snart ett företag har blivit Registrerad exportör med ett Rex-nummer är det dock detta som ska användas.
Företag som vill exportera ursprungsvaror till Kanada men som inte har tillstånd som godkänd exportör i dag behöver omgående ansöka om att bli Registrerad exportör.

Läs mer och ansök om att bli Registrerad exportör.

Mer information

Läs hela Ceta-avtalet i Europeiska unionens officiella tidning (EUT L 11, 2017). 

Läs mer om Ceta hos Kommerskollegium.

Läs mer om Ceta hos Kommissionen (på engelska).

Uppdaterad: 2017-04-03