Tullverket

2019-03-15

Nyhet

Fortsatta förberedelser inför en hård brexit

Det är fortfarande osäkert om det kommer att finnas ett utträdesavtal när Storbritannien förväntas lämna EU den 29 mars. Utan utträdesavtal börjar reglerna i tullagstiftningen för handel med ett land utanför EU att gälla omedelbart.

Det brittiska parlamentet har visserligen beslutat att begära en förlängning av tiden, men risken för att Storbritannien lämnar EU utan att det finns ett utträdesavtal är ännu inte undanröjd.

EU-kommissionen har publicerat ett vägledningsdokument som tar upp vad som i så fall gäller i brytpunkten före och efter kl. 00.00 den 30 mars kring it-system, tillstånd, tullförfaranden och ursprungsfrågor. I vägledningsdokumentet används begreppet EU27 som står för dagens EU utom Storbritannien.

En hård brexit innebär att Storbritannien inte längre kan kommunicera via EU:s tullsystem med undantag för NCTS. Tillstånd som utfärdats i Storbritannien och som berör EU27 upphör med omedelbar verkan. Tillstånd som utfärdats i EU27 och som även innefattar Storbritannien kan inte längre användas efter utträdet för den del som omfattar Storbritannien och måste därför ändras. Alla brittiska Eori-nummer upphör att gälla och tillstånd som är kopplade till ett brittiskt Eori-nummer kommer per automatik att upphöra från utträdesdatumet.
 
Eftersom Storbritannien i och med utträdet ur EU blir en part till transiteringskonventionen kommer NCTS att kunna användas för transiteringar till, från och genom Storbritannien. I NCTS kan uppgifter om säkerhet och skydd lämnas, vilket innebär att summariska in- och utförseldeklarationer inte behöver lämnas separat via Tullverkets internetdeklaration (TID) om dessa uppgifter läggs in i NCTS. I exportdeklarationer lämnas redan idag ofta uppgifter om säkerhet och skydd.
 
Ni som laddar ner referensdata till era tullsystem direkt från EU-kommissionens sida måste tänka på att se till att ha korrekt data från och med den 30 mars. Det handlar om koder som används vid import, export och transitering. Att Storbritannien nu är med i transiteringskonventionen innebär att de tillhör gruppen TOC-länder.
 
Vid en hård brexit behandlas Storbritannien på samma sätt som andra länder utanför EU. Vill ni testa era system hittar ni information om hur ni kan göra detta under frågor och svar om brexit.
 
För företag som transporterar varor till och från Storbritannien via Eurotunneln kan det vara bra att känna till att Frankrike har utvecklat en ”smart border solution”. Lösningen bygger på att uppgifter lämnas i förväg och att det finns en automatiserad hantering med streckkodsläsning vid själva gränspassagen i Frankrike. Mer information hittar ni på franska tullmyndighetens webbplats.
 
EU-kommissionens vägledningsdokument finns tills vidare på engelska, och under frågor och svar lyfter vi upp de viktigaste delarna.

Läs vägledningsdokumentet från EU-kommissionen och vad brexit kommer att innebära för svensk handel här.

Läs frågor och svar om brexit här.

Läs mer på den brittiska sidan "Partnership pack: preparing for changes at the UK border after a no deal EU exit" här.

Läs mer information om du inte tidigare handlat med länder utanför EU här.