Tullverket

2017-05-16

Nyhet

Förlängd kontroll av träemballage i sändningar från Kina

Sedan våren 2013 kontrollerar Jordbruksverket särskilt träemballage som följer med vissa produkter från Kina. EU-kommissionen har nu beslutat om att förlänga kontrollsatsningen till den 31 juli 2018.

Bakgrunden till kontrollsatsningen är problem med växtskadegörare som angriper träd. Sådana har i flera fall spridits till EU med träemballage. Kontrollerna i satsningen kommer att omfatta samma varor som tidigare. Även kontrollfrekvensen är oförändrad: 15 procent av sändningarna tas ut för kontroll. Samma satsning genomförs i alla EU-länder.

Träemballage ska vara behandlat

Träemballage i sändningar som importeras till EU ska uppfylla kraven i den internationella standarden för förpackningsvirke ISPM 15. Det innebär att träemballaget ska vara behandlat mot växtskadegörare i virket och märkt med det internationella ISPM 15-märket. Kontrollsatsningen innebär att Jordbruksverket ska göra extra kontroller av att träemballaget uppfyller kraven i ISPM 15. Informera  gärna dina leverantörer om vikten av att använda träemballage som uppfyller kraven i ISPM 15.

Kontrollsatsningen kommer liksom tidigare att omfatta produkter av sten, keramik och plåt med följande varukoder:

2514 00 00
2515
2516
6801 00 00
6802
6803 00
6907
7210

Föranmäl till Jordbruksverket

När du tar in en sändning från Kina med någon av ovan nämnda varukoder som åtföljs av träemballage ska du föranmäla det till Jordbruksverket. Du ska också låta göra en växtskyddskontroll före införtullning.

Uppgifter som ska lämnas i tulldeklarationen

När du deklarerar en sändning från Kina med någon av ovan nämnda varukoder ska du i tulldeklarationen ange åtgärdsindikator 12 (Call me-kod), importrestriktioner, villkoren inte uppfyllda. Det ska du göra oavsett om sändningen innehåller träemballage eller inte.
 
Du som importerar dessa produkter med annat förpackningsmaterial än träemballage omfattas inte av kontrollsatsningen. Det anger du själv genom att skriva ”Sändningen innehåller inte träemballage” i fält 44, särskilda upplysningar.

Ange gärna det sändningsnummer som sändningen får av Jordbruksverket i fält 44. Då kan vi snabbt identifiera Jordbruksverkets beslut om din sändning.

Läs mer hos Jordbruksverket

 

Träemballage - mer än bara pallar

Begreppet träemballage är brett och omfattar trä eller träprodukter som används för att stötta, skydda eller innehålla en vara. Träemballage kan vara i form av packlådor, boxar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, lastpallar, pallboxar och liknade anordningar, pallkragar och stödjevirke (dunnage) som används vid transport av alla slags varor.
Träemballage som följer med varor till EU ska uppfylla kraven i ISPM 15. Träbaserade produkter som har bearbetats med lim, värme eller tryck eller en kombination av dessa, till exempel MDF, plywood och spånskiva, omfattas däremot inte av kraven. Emballage som helt består av trä med en tjocklek på högst 6 millimeter omfattas inte heller av kraven.

 

Uppdaterad: 2017-05-16