Tullverket

2018-02-12

Nyhet

Förklarande anmärkning till den kombinerade nomenklaturen (FAKN) 

Ändring till kapitel 85

I enlighet med artikel 9.1 a andra strecksatsen i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ändras härmed de förklarande anmärkningarna till KN kapitel 85.

Till 8525 80 91och 8525 80 99 ”Videokameror” ska ett stycke läggas till efter den befintliga texten.

Läs mer i EUT 2018/C51 

Ändringen kommer att tas in i Vägledning klassificering, Förklarande anmärkningar till KN