Tullverket

2018-02-14

Nyhet

Förklarande anmärkning till den kombinerade nomenklaturen (FAKN)

Ändring till kapitel 12

I enlighet med artikel 9.1 a andra strecksatsen i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ändras härmed de förklarande anmärkningarna till KN kapitel 12.

Till KN-nummer 1212 99 95 Andra slag ska punkt 3 läggas till i slutet av första stycket.

Läs mer i EUT (2018/C 55/04)

Ändringen kommer att tas in i Vägledning klassificering, Förklarande anmärkningar till KN