Tullverket

2017-09-28

Nyhet

Förklarande anmärkningar till den kombinerande nomenklaturen (FAKN) 

Ändring till kapitel 08

I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ändras härmed de förklarande anmärkningarna till KN.

Läs mer i EUT 2017/C321/04

Ändringen kommer att tas in i Vägledning klassificering, Förklarande anmärkningar till KN