Tullverket

2017-09-15

Nyhet

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN) 

Ändring till HS-nummer 9615

I enlighet med artikel 9.1 a andra strecksatsen i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ändras härmed de förklarande anmärkningarna till KN-nummer 9615.

Läs mer i EUT 2017/C305 

Ändringen kommer att tas in i Vägledning klassificering, Förklarande anmärkningar till KN