Tullverket

2017-07-17

Nyhet

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN)

Ändringar till kapitel 96

I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ändras härmed de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur.

Läs mer i EUT (2017/C226/04) (9612 10 10 till 9612 10 80).