Tullverket

2019-07-01

Nyhet

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN)

Ändringar till kapitel 22

I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ändras härmed de förklarande anmärkningarna till KN -nummer

  • "2206 00", och
  • "2208 90 91 och 2208 90 99".

Läs mer i EUT 2019/C219

Ändringen tas in i Vägledning klassificering, Förklarande anmärkningar till KN


Uppdaterad: 2019-07-02